Vind blogstukjes van mij op onderwerp:

Elke zondag een persoonlijk weekoverzicht, elke dinsdag wat goed nieuws met een paar katten, elke woensdag een overweging en elke vrijdag een verhaaltje.

Mijn verhalenbundels zijn te koop via Bol.com én via Lulu.com!

Als u mijn stukjes de moeite waard vindt, kunt u een blogdonatie
verrichten. Elke bijdrage is welkom!

woensdag, april 07, 2021

De vrijmetselarij (een interpretatie)

Natuurlijk heb ik wel een idee wat ze doen binnen de muren van hun clubgebouw 
maar in het openbaar hoor je ze er zelden over.  
  
Hun ledenlijsten zijn niet openbaar en dat vind ik verdacht. 
Volgens sommigen was er zelfs een van hen die iemand had vermoord!  
  
En waarom zijn de verslagen van hun hoofdbestuur zo moeilijk te vinden? 
En als je geen lid bent van de club mag je niet meedoen 
en op de meeste van hun  bijeenkomsten is er niet één vrouw tussen al die mannen te vinden! 
Bijzonder seksistisch!  
  
Nogmaals: erg verdacht allemaal!
Bovendien weet ik dat ze zelfs zijn doorgedrongen tot de binnenste kringen van de regering! 
Ik hoorde dat zelfs een staatssecretaris er één is,  
zo'n tafeltennisspeler.

==============================================

In Facebook zijn niet alle plaatjes te zien (of te horen) en links in mijn artikelen niet aan te klikken. Klik daarom op de oorspronkelijke link. http://terrebel.blogspot.nl/ Veel leesplezier! O ja, fans kunnen mijn Fan pagina leuk vinden. https://www.facebook.com/terrebel/

=====================================================
Er doen de wildste geruchten de ronde over de Vrijmetselarij. 

Vrijmetselaars zouden Kennedy hebben vermoord. Wat waarschijnlijk waar is, aangezien veel Amerikaanse politici Vrijmetselaar zijn en er indertijd diverse politici waren die John F. Kennedy graag uit de weg wilden hebben. Maar dat staat los van het Vrijmetselaar zijn. Want naast hun lidmaatschap zijn zij stuk voor stuk ook gewoon mensen. Net als bijvoorbeeld tafeltennisspelers. Zou het opmerkelijk zijn wanneer iemand wordt vermoord door iemand die graag af en toe naar de tafeltennisclub gaat? Wat als de moordenaar van Kennedy tafeltennisspeler was geweest? Of marinier, zoals Lee Harvey Oswald?

Vrijmetselaars zouden ook maagden offeren. Dat zou wat zijn, niet? Helaas, sinds het vermoorden van maagdelijke jongedames bij wet verboden is (sinds altijd dus ongeveer) moeten wij ons behelpen met het slachten van geiten. Jammer genoeg is dat een grapje. Wel vindt er regelmatig een zogeheten 'Broedermaal' plaats. Na het uitvoeren van een ritueel (de inwijding van een nieuw lid, het vieren van de Zomerzonnewende, een bevordering naar een volgende 'graad') wordt er gezamenlijk gegeten. Het informeel samenzijn achten de meeste Vrijmetselaren namelijk net zo belangrijk als het formeel samenzijn. Als iemand zo aardig is een lekker stuk geitenvlees te serveren is daar weinig op tegen.

Naast een aantal keren per jaar dat er een ritueel wordt opgevoerd (feitelijk een soort toneelstuk met vaste rollen, kaarslicht, mooie muziek) worden bij diverse Loges ook reguliere bijeenkomsten gehouden, 'comparities' genoemd. Omdat daar meningen met elkaar worden vergeleken ('compare'). Bij ons staan meningen namelijk niet tegenover elkaar maar liggen zij naast elkaar. In principe dan want zoals gezegd zijn Vrijmetselaren ook gewoon maar mensen. Die een sterk afwijkende mening kunnen hebben, vastgeroest kunnen zijn in tradities, zijn gevormd door jeugd en ervaringen, et cetera. 

In zo'n comparitie gaat het er zeer beleefd aan toe. Zo spreken mensen via de voorzitter, spreken zij elkaar aan met 'Broeder' (of 'Zuster'. Daar kom ik straks op) en wie bijvoorbeeld bij de Loge waar ik lid van ben het woord verlangt tijdens het Broedermaal, schuift zijn glas van het over de tafel gelegde lint zodat de Broeder die aan het hoofd van de tafel zit (de diverse functies rouleren met enige regelmaat) aan de voorzitter kan doorseinen dat iemand wat wil zeggen.

Je zegt bijvoorbeeld niet: 'Man, je kletst uit je nek!' maar 'Geachte voorzitter, mag ik de gewaardeerde spreker wijzen op een inconsistentie in zijn argumentatie?' Of woorden van soortgelijke strekking. 

Die avonden beginnen met een praatje van een van de Broeders (of iemand van buiten de eigen kringen. In sommige Loges ook wel eens iemand die geen Vrijmetselaar is) over een bepaald onderwerp. Dat kan werkelijk van alles zijn: iets uit het privéleven van de betreffende Broeder, een maatschappelijke kwestie, een sociologische theorie, een hobby of wat dan ook. Doorgaans - in de Loge waar ik lid van ben dan toch - rond een thema waar elke Broeder die dat werkjaar een praatje houdt zich op zijn eigen manier aan probeert te houden: 'Vrijheid', 'Moeder Aarde', 'Kennis' of wat dan ook dat de beheerder van de agenda - in overleg met de Broeders die de graad van Meester hebben - heeft bedacht.

In de naborrel op het einde van zo'n avond is het gewoon elkaar te tutoyeren terwijl je elkaar aan de bar (sommige Loges huren letterlijk een avond per week of per maand of per twee weken een lokale kroeg af omdat zij geen eigen gebouw hebben) rechtstreeks aanspreekt in iets minder formele bewoordingen. 'Sjezus kerel, op een gegeven moment was ik je helemaal kwijt. Moest je nu echt die ene anekdote erbij halen?' Bijvoorbeeld. Het blijft netjes maar het gaat een stuk losser. Wat vaak mede door de geschonken dranken komt. Vrijmetselaren lusten wel een borreltje, algemeen gesproken.

Ook houden de meesten graag privé dat zij Vrijmetselaar zijn. Deed ik zelf ook. Lange tijd wisten alleen mijn moeder en beste vriend dat ik was toegetreden. Die geheimzinnigheid is deels om vervelende vragen voor te zijn maar ook praktisch: er zijn - ja, nu nog steeds - landen waar je je leven niet zeker bent wanneer de heersende klasse weet dat je Vrijmetselaar bent. Totalitaire regimes hebben wel vaker 'last' van mensen die 'vrij denken' en doorgaans wat minder makkelijk te manipuleren zijn dan 'profanen'. Dat is onze term voor mensen die geen Vrijmetselaar zijn.

Voor aanvang van de Tweede Wereldoorlog waren er zo'n 8000 van ons. Daarna nog geen paar honderd. Wel zijn er prachtige anekdotes over mensen die werden ingewijd in vernietigingskampen en troost vonden in de Broederschap. Inmiddels zijn er zo'n 6000 Vrijmetselaren in Nederland. Hoeveel in de overzeese gebieden (de ABC-landen en zo) kan ik u niet vertellen. Niet omdat ik dat niet wil maar omdat ik dat niet weet.

Kunnen vrouwen ook lid worden van de Vrijmetselarij? Blij dat u dat vraagt. Kort antwoord: nee. Nog iets korter (een letter minder namelijk): ja. Bij de oprichting, eind 18e eeuw, werd vastgelegd: 'Elke man van goede naam kan lid worden.' Dat werd letterlijk opgevat. Was toen ook geen onderwerp van controverse want het was een tijd waarin vrouwen überhaupt nergens lid van waren. Ook Nederlandse Vrijmetselaren vonden dat later eigenlijk maar raar. Zo werd de eerste vrouw in de organisatie eind 19e eeuw in Nederland ingewijd, ver voordat Vrouwenkiesrecht (geïnitieerd door een paar Vrijmetselaren) werd ingevoerd. Naar verluidt (meer informatie hierover vindt u in het voor iedereen toegankelijke Vrijmetselaarsmuseum in Den Haag) was de echtgenoot van de eerste vrouwelijke arts Vrijmetselaar, regelde een Vrijmetselaar dat voortaan ook vrouwen mochten studeren en was ook de echtgenoot van de eerste Nederlandse vrouwelijke parlementariër een Vrijmetselaar. Daarnaast wordt er bij elk Broedermaal een heildronk uitgebracht op 'de Vrouw'. Dus dat 'de vrijmetselarij' een hekel zou hebben aan vrouwen is een tikkeltje bezijden de waarheid. 

Inmiddels zijn er (sinds de jaren '50, meen ik) gemengde Loges en ook Loges met alleen maar vrouwen

De meeste Loges kennen een jaarlijkse 'evening with the ladies'. Toevallig ben ik lid van misschien wel de eerste Loge wereldwijd waarin de term werd geïntroduceerd: 'Avond met de Partners'. Opdat ook homoseksuele Broeders zich vrij konden voelen hun partner mee te nemen. Overigens - in elk geval in de Loge (zoals motorclubs 'chapters' kennen, kent de Vrijmetselarij 'Loges' (uitgesproken op z'n Frans) waar ik lid van ben - is het bij ons niet ongebruikelijk om bijvoorbeeld een zus, dochter, buurvrouw, een vriend of vriendin als partner voor die avond mee te hebben. 

De term 'Loge' komt zeer waarschijnlijk van het Franse 'lodge', de bouwhut bij de oude kathedralen waar mannen van alle uithoeken van Europa bij elkaar kwamen om te bouwen aan een gezamenlijk groot bouwwerk. Als de zon eenmaal was onder gegaan was er weinig anders te doen dan praten (en drinken 😀). Elkaar verstaan was niet altijd makkelijk maar iedereen wist wat een passer was, een winkelhaak, een schietlood, een beitel en dus haalde men die werktuigen er bij om iets duidelijk te maken.

Aangezien het christendom toentertijd overheerste zijn er ook in de toen ontstane Vrijmetselarij (mogelijk afgeleid van 'Frére Maçon', 'Broeder Metselaar') christelijke symbolen binnen geslopen. Dat gezegd hebbende: de Vrijmetselarij is geen religie, geen kerkelijk genootschap maar een Broederschap waarbinnen elk individu aan zichzelf werkt, met hulp van rituelen en symbolen en natuurlijk de mede-Broeders. Wat daar bij hoort is dat iedereen helpt. Bijvoorbeeld met afwassen na het Broedermaal:

Bovenstaande is mijn eigen ervaring (en met een lidmaatschap van ruim 25 jaren kan ik u nog veeeel meer vertellen - bijvoorbeeld over die gekke afkortingen die wij gebruiken met drie puntjes na een paar letters - maar ik besloot u te sparen) en interpretatie. Dat kan voor een andere Vrijmetselaar compleet anders zijn. En dat mag gewoon natuurlijk. Sterker nog: het wordt aangemoedigd om niet zomaar iets aan te nemen, zelfs niet van een oudere Broeder. 

Wij doen ons best niet te denken of te handelen in dogma's. Zo kan iedereen op zoek gaan naar zijn (of haar natuurlijk) eigen 'waarheid'. Lastig te begrijpen? Een voorbeeld: wat ziet u wanneer u een trouwring ziet? Een sieraad? Een paar gram goud met een klein diamantje? Een symbool van liefde, van trouw, van bezit misschien? Een symbool voor leven en dood dat ronddraait in een eeuwigdurende cirkel? Een irritant object dat de bloedstroom in uw vinger beknelt? Een geestelijke waarde die wordt uitgedrukt in een materiële waarde? Kortom: u ziet dezelfde trouwring die andere mensen ook zien maar voor u kan het object heel wat anders beteken dan voor een ander. Zo is dat ook met begrippen natuurlijk. Denk maar eens aan 'Nuttig', 'democratie', 'duurzaam', en zelfs het woord 'relatie'. 

Betekent 'relatie' voor u per definitie 'liefdespartner' of denkt u direct aan de band die u heeft met een leverancier van uw bedrijf? Dat kan voor (communicatie)problemen zorgen. Soms zijn woorden alleen niet toereikend. Maar noem ik het woord 'relatie' terwijl ik u tegelijkertijd een trouwring laat zien, dan is de kans groot dat wij opeens hetzelfde denken bij dezelfde term.

Dat is meteen het verschil met religies zoals iedereen die kent: een priester, dominee of imam vertelt de gemeenschap hoe zij een voorwerp of een term moeten interpreteren. De vrijmetselarij doet dat niet maar laat ieder op zijn of haar manier ontdekken wat voor hem of haar die term of dat object betekent.

Vragen? Opmerkingen? Vraagt u het gerust iemand anders. 😉

Hierbij nog een paar links met informatie:


En tot slot een korte animatie met uitleg. Handig voor mensen die liever in plaatjes denken:


Er is op het wereldwijde web natuurlijk nog veel meer informatie te vinden. Helaas zit daar veel nonsens tussen. Maar ik laat aan u om zelf te bepalen wat u wilt geloven. Zo ben ik. 😎
============================

Meer lezen? Mijn verhalenbundels