Vind blogstukjes van mij op onderwerp:

Elke zondag een persoonlijk weekoverzicht, elke dinsdag wat goed nieuws met een paar katten, elke woensdag een overweging en elke vrijdag een verhaaltje.

Mijn verhalenbundels zijn te koop via Bol.com én via Lulu.com!

Als u mijn stukjes de moeite waard vindt, kunt u een blogdonatie
verrichten. Elke bijdrage is welkom!

vrijdag, augustus 04, 2023

Muziek die de tijden overstijgt (een niet zo'n kort verhaaltje)

In de schemerige avonduren, wanneer de zon langzaam achter de horizon verdween en de lichten in de straten begonnen te fonkelen als een lappendeken van sterren, vond Anna zichzelf vaak zittend bij het oude raam in haar knusse huisje. Op een avond, terwijl een zachte bries door de gordijnen gleed en een zilveren maan zijn stralen door de kamer verspreidde, speelde een vioolmuziekstuk op de radio. Sluimerende herinneringen werden opeens levend door de muziek. Sommigen stemden haar blij, andere droevig. Want zo gaat dat wanneer je leuke herinneringen hebt aan iemand en beseft dat je geen nieuwe herinneringen zult maken met die persoon.

Het vioolspel bracht haar terug naar zonnige dagen in haar jeugd, waarin ze samen met haar grootvader in de tuin speelde. Hij was een man vol levenslust, wiens glimlach de wereld leek te verlichten. Ze herinnerde zich de klanken van zijn lach en hoe hij zijn oude viool tevoorschijn haalde op speciale momenten. De muziek die hij creëerde, vulde de lucht met een magische betovering die Anna nooit was vergeten.

Terwijl de viooltonen door de kamer zweefden, sloten Anna's ogen zich en liet ze zichzelf meevoeren op de golven van herinneringen. Ze herinnerde zich de warmte van zijn omhelzing, de verhalen die hij vertelde over lang vervlogen tijden, en de ondeugende twinkeling in zijn ogen als hij haar plaagde. Ze lachte zachtjes terwijl ze die momenten herbeleefde, haar hart verwarmd door de liefdevolle band die ze met hem had gedeeld.

Maar te midden van die vreugdevolle herinneringen stond een schaduw van verdriet. Haar grootvader was al lange tijd geleden overleden, en hoewel zijn aanwezigheid nog steeds in haar hart voelbaar was, wist ze dat ze geen nieuwe herinneringen met hem kon maken. De realisatie kwam als een zachte zucht, een stille herinnering aan de vergankelijkheid van het leven.

De vioolmuziek bereikte zijn climax, en Anna's gedachten dwaalden af naar andere mensen die ooit een speciale betekenis voor haar hadden gehad. Vrienden die haar leven hadden verrijkt, liefdes die waren ontstaan en vervaagd, avonturen die ze samen hadden beleefd. Elk van deze herinneringen werd tot leven gewekt door de kracht van de muziek, en Anna voelde zich zowel dankbaar als weemoedig voor de tijd die ze had mogen delen met al deze geliefde mensen.

Toch was het de waarheid van het moment die haar het meest raakte. Ze besefte dat er mensen waren met wie ze ooit gelachen had, gehuild had, en wiens aanwezigheid haar leven had verrijkt, maar die nu niet langer deel konden uitmaken van haar toekomst. Het was een bitterzoete gedachte, een herinnering aan de kostbare aard van menselijke relaties.

De laatste tonen van de viool stierven weg, en Anna opende haar ogen, nu gevuld met een mengeling van emoties. De muziek had haar meegenomen op een reis door haar herinneringen, en hoewel sommige ervan haar met vreugde hadden vervuld, waren andere doordrenkt van een stille melancholie. Ze wist dat deze gevoelens inherent waren aan het menselijk bestaan, dat vreugde en verdriet onlosmakelijk met elkaar verbonden waren.

Anna glimlachte terwijl ze naar buiten staarde, naar de nachtelijke hemel die bezaaid was met sterren. Ze besefte dat, hoewel nieuwe herinneringen met dierbare mensen misschien niet meer mogelijk waren, ze de bestaande herinneringen kon koesteren en doorgeven aan degenen die na haar zouden komen. De muziek had haar eraan herinnerd dat het leven vluchtig was, maar dat de liefde en verbondenheid die ze had ervaren eeuwig voortleefden in haar hart en in de verhalen die ze te vertellen had.

En zo bleef Anna zitten bij het oude raam, omgeven door de gloed van herinneringen en de belofte van een toekomst die ze met dezelfde liefde en warmte tegemoet zou treden. Want hoewel nieuwe herinneringen misschien niet meer gemaakt konden worden met degenen die ze had verloren, zou ze ervoor zorgen dat hun impact en hun geest altijd levend zouden blijven, geworteld in de muziek die de tijden overstijgt.


=============================

In Facebook zijn niet alle plaatjes te zien (of te horen) en links in mijn artikelen niet aan te klikken. Klik daarom op de oorspronkelijke link. http://terrebel.blogspot.nl/ Veel leesplezier! O ja, fans kunnen mijn Fan pagina leuk vinden. https://www.facebook.com/TerrebelAuthortainer

Meer lezen? Mijn verhalenbundels