Vind blogstukjes van mij op onderwerp:

Elke zondag een persoonlijk weekoverzicht, elke dinsdag wat goed nieuws met een paar katten, elke woensdag een overweging en elke vrijdag een verhaaltje.

Mijn verhalenbundels zijn te koop via Bol.com én via Lulu.com!

Als u mijn stukjes de moeite waard vindt, kunt u een blogdonatie
verrichten. Elke bijdrage is welkom!

woensdag, november 11, 2015

Werkloosheidsindustrie

Nederlanders zijn heel dubbel: de meesten vinden dat het heel slecht gaat met Nederland maar ook vinden zij dat het met hen persoonlijk best goed gaat. Daar hebben zij gelijk in: Nederland is het op vijf na rijkste land ter wereld!

Velen aan het werk dankzij werkloosheid

Per 20 werklozen zijn drie mensen aan het werk: een klantmanager, een inkomenscoach en een jobhunter of reïntegratiecoach. Al die mensen hebben ook een werkplek nodig dus dat betekent arbeidsplaatsen in de kantoormeubel handel, handel in kantoorartikelen, de makelaardij, de aanvoer van kantinevoer, onderhoud van koelkasten in kantoorgebouwen, bouw en onderhoud van kantoorgebouwen, schoonmaak, vervoer, et cetera. Kortom: ontzettend veel mensen hebben hun (financiële) bestaan te danken aan werklozen. Kritiek hebben op 'al die luie werklozen' is dus niet erg aardig want zonder hen zou onze economie er veel slechter voor staan. En zouden er veel meer werklozen zijn.

Zoveel zijn het er nu: http://www.nu.nl/economie/4127649/werkloosheid-25--45-jarigen-daalt-snelst.html

O, en op de vraag of commerciële reïntegratiebureaus ook doen wat zij beloven ('Minstens 60% van de cliënten zal uitstromen naar betaald werk!') zijn de meningen niet verdeeld. Een gemeente in Oost-Groningen geeft schoorvoetend toe: 'Het aantal mensen dat betaald werk kreeg via de bureaus die wij inhuurden en waar wij 4 ton voor betaalden bedraagt exact nul.'Bijna een jaar geleden vroeg ik de verantwoordelijke wethouder van de stad Amsterdam hoe de gemeente de lokale economie wil steunen door mensen die voor de stad werken geen geld te betalen voor hun inspanningen. Immers: wie geen geld heeft kan dat geld moeilijk uitgeven. Hier mijn vraag met het antwoord van de gemeente: 'Dat mensen nagenoeg gratis voor de gemeente werken heeft geen invloed op het feit dat zij niets kunnen kopen. Dat gaat volledig buiten ons om en heeft uitsluitend te maken met externe macro-economische motieven.' Ja, vast.

Shockerend feit!

Wat ik nu ga beweren zal voor sommigen als shockerend worden ervaren maar...werklozen zijn soms net mensen! Vaak kennen zij dus gewoon een vriendenkring, doen zij wel eens boodschappen, houden zij bijvoorbeeld van lezen en hebben zij een partner/huisdieren en/of kinderen om zich mee bezig te houden. De meeste werklozen zijn niet graag werkloos! (Ziet u het voor zich, dat verblufte gezicht van een VVD-stemmer?) Dat iemand werkloos is betekent dus niet per definitie dat die persoon zich verveelt. Ondanks wat veel VVD-stemmers mensen blijkbaar denken. Heel lief dus dat mensen vinden dat werklozen onderhouden moeten worden met bezoekjes aan de Voedselbank, reíntegratietrajecten, verplicht vijf sollicitaties per week verrichten en meer zaken die de maatschappij onnodig veel geld kosten. U kunt misschien denken dat het getuigt van solidariteit om een werkloze uw oude tijdschriften aan te bieden 'want anders verveel je je zo'. maar dat hoeft dus niet.

Gemeentes (en ook bijvoorbeeld ziekenhuizen!) bedoelen het vast heel goed wanneer zij mensen in loondienst ontslaan en vervolgens 'zo'n arme kansarme werkloze GRATIS aan werkervaring helpen'. Maar het werk niet. Echt niet.
http://www.intermediair.nl/carriere/verandering/ontslag/Werken-met-behoud-van-uitkering?policy=accepted&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

Geldt solidariteit voor iedereen?

Omdat mensen als u en ik belasting betalen kunnen mensen die zich dat niet kunnen veroorloven een huis kopen. (Huurders wachten gemiddeld 8 jaren tot er een huurwoning beschikbaar is. Ik denk dat kopers iets eerder in hun nieuwe woning kunnen intrekken.) Op deze manier zijn mensen met een huurhuis solidair met mensen met een koophuis. Zonder de belasting die huurders betalen zou de Hypotheek Rente Aftrek (een subsidie voor mensen die anders de hypotheeklasten niet zouden kunnen opbrengen) niet kunnen bestaan en zouden tienduizenden 'huiseigenaren' hun mooie koophuis moeten verlaten en zich moeten verlagen tot het wonen in een eenvoudig huurhuis. Dat is natuurlijk erg zielig en daarom geeft de rest van Nederland een deel van het inkomen op. Dat is solidariteit. Solidariteit die de belastingbetaler elk jaar 17 miljard euro kost. Dan zou het toch ook solidair zijn als die huizenkopers een deel van hun inkomen in de vorm van belasting zouden afstaan om voedselbanken te steunen die eten geven aan mensen die door geen enkele werkgever worden aangenomen omdat ze te oud zijn. Toch? Of vindt u misschien dat solidariteit maar één kant op zou moeten werken, de uwe?

Moeten alle werklozen worden gestraft?

Vindt u dat mensen die werkloos zijn daar altijd voor gestraft moeten worden of geldt dat niet voor mensen die u persoonlijk kent? En als u zelf werkloos bent: is dat dan uw eigen schuld? Op Sargasso een aardig stuk over de Participatiewet die het in de praktijk voor werkzoekenden alleen maar moeilijker maakt om aan betaald werk te komen. Ook concludeert Sargasso dat het tekort aan banen, de hoogte van de zorgkosten en het tekort aan betaalbare woningen NIET de schuld is van 'De Vluchtelingen.' (Excuus: voor sommige lezers zal het lezen van het stuk als schokerend worden ervaren. Er staat namelijk aantoonbare feiten in.)

Werkloosheid is een industrie geworden

Rond werkloosheid is een complete industrie ontstaan. Bij de overheid werken mensen die oordelen of mensen in aanmerking komen voor een uitkering. Hier de link naar een rapport daarover. Andere dienaren oordelen over de hoogte van die uitkering. Anderen controleren of voorgaande stappen goed zijn uitgevoerd en weer andere mensen betalen de betreffende bedragen uit. Bij banken werken mensen die die betalingen verwerken en uiteindelijk komen de bedragen terecht bij winkels, providers en woningbouwcorporaties. Die vervolgens mensen moeten ontslaan omdat er steeds minder geld binnen komt.

Hier een artikel (en hier het niet verrassende gevolg) waarin wordt onderzocht of al die methodes om werklozen weer aan een baan te helpen via de gemeente wel werken. In het beste geval komt iemand die wordt begeleid niet sneller aan een baan dan een werkloze die het zelf moet doen. In het slechtste geval zorgt een reïntegratiebureau ervoor dat iemand nog langer werkloos blijft. O ja: al die projecten samen kosten de maatschappij zo'n €6,5 miljard per jaar!

Update: vanavond werd bekend dat de overheid €150 miljoen uittrekt voor het aantrekken van 'werkbrigades' die werklozen moeten wijzen op vacatures. Hiermee wil de overheid werkloosheid tegen gaan. De enigen voor wie dit plan werk oplevert zijn de leden van die brigades natuurlijk. Maar dat kan de overheid zelf natuurlijk ook wel bedenken. O nee, niet.

Befehl is Befehl!

Reïntegratiebureaus nemen mensen in dienst om werk te zoeken voor werklozen en lukt dat niet dan verzinnen zij cursussen om mensen te helpen de achterstand op de arbeidsmarkt te verkleinen. Tenminste één van die bureaus maakte gebruik van Tarot kaarten om werklozen te steunen en andere werklozen moesten verplicht samen met hun goedbetaalde reïntegratiecoach rondjes wandelen om een meer of op hun uitkering inleveren. In Oost-Groningen kostte het uiteindelijk €4 miljoen om vier (...) mensen aan een betaalde baan te helpen! Voor minder dan 10% van dat bedrag hadden zij een eigen bedrijf kunnen starten...


Er zijn dus cursusleiders nodig en mensen die voor die bedrijven subsidie regelen bij de overheid. Detacheringsbureaus schieten als paddenstoelen uit de grond dankzij de Participatiewet: zij krijgen van de overheid een leuk bedragje wanneer zij iemand-met-afstand-tot-de-arbeidsmarkt (een allochtoon, een langdurig werkloze, een gehandicapte, een 40+'er...) in dienst nemen en twee maanden lang (gratis maar 'met behoud van uitkering) voor hen laten werken waarna zij de gemeente bellen om te vertellen dat die persoon niet bevalt en een nieuwe krijgen toegewezen. De 'vrijwilliger' mag weigeren gebruik te maken van deze gratis kans zich nuttig te voelen maar mag dan 30% tot 100% worden gekort op de uitkering. Want dat is de wet. En Befehl ist Befehl und Ordnung muss sein. Heil. Klack!

Alleen mensen die werken zijn nuttig

De gemeente ambtenaar is blij met dit systeem want het eigen contract wordt alleen maar verlengd als men minstens drie mensen per week aan werk helpt. De werklozen die ingaan op het vriendelijk aanbod om twee maanden onbezoldigd te werken tellen het betreffende jaar niet mee als werkloos 'want zij waren tenslotte maar liefst twee hele maanden nuttig voor de maatschappij!' en dus kan de huidige regering opscheppen over het beleid: 'Dankzij ons zijn er nu minder werklozen!'

Polen werkloos door gratis Hollandse werklozen

Duizenden (met name overheids-)bedrijven draaien inmiddels deels op deze bijzonder goedkope arbeidskrachten en het aantal Poolse gastarbeiders daalt drastisch. Het werk dat zij voor ons deden voor €5 per uur wordt nu immers gedaan door gratis Hollandse werklozen?

Werklozen houden economie draaiend

Zonder werklozen zal Nederland een enorme crisis beleven. Ik denk dus dat overheden en VVD-stemmers maar eens aardig moeten zijn voor die ongeveer 1 miljoen werklozen die de Nederlandse economie draaiende houden...

Reactie Rutte

Hier de reactie van minister-president Rutte op het nieuws dat armoede en tweedeling in Nederland steeds groter en schrijnender worden:


Asielzoekers: moeten zij werken of mogen zij niet onze baantjes inpikken?

Wat vindt u: moeten werklozen worden afgeschaft of moeten die 1 miljoen mensen worden verplicht de 120.000 vacatures te delen die er in totaal in het hele land te vinden zijn? Moeten werkgevers verplicht worden ook mensen van boven de 40 op gesprek te laten komen of moet misschien de pensioenleeftijd worden verlaagd naar 55 zodat er tienduizenden plaatsen vrij komen op de arbeidsmarkt, met name dan voor jongeren? Moeten vluchtelingen verplicht worden te werken en met die actie hardwerkende Nederlanders verjagen van de arbeidsmarkt of moeten zij (zoals nu het geval is) maar geen werkvergunning krijgen van de regering Rutte/Samsom? En mogen wij eigenlijk wel mensen die van ons niet mogen werken kwalijk nemen dat zij niet werken?Zoals altijd ben ik ook nu weer erg benieuwd naar uw ideeën dus laat maar vol stromen, dat commentaarveld onder dit stuk!

In Facebook zijn niet alle plaatjes te zien (of te horen) en links in mijn artikelen niet aan te klikken. Klik daarom op de oorspronkelijke link. Veel leesplezier! O ja, fans kunnen mijn Fan pagina leuk vinden.