Vind blogstukjes van mij op onderwerp:

Elke zondag een persoonlijk weekoverzicht, elke dinsdag wat goed nieuws met een paar katten, elke woensdag een overweging en elke vrijdag een verhaaltje.

Mijn verhalenbundels zijn te koop via Bol.com én via Lulu.com!

Als u mijn stukjes de moeite waard vindt, kunt u een blogdonatie
verrichten. Elke bijdrage is welkom!

dinsdag, september 13, 2011

Mis hebben

De plannen voor Prinsjesdag zijn uitgelekt! O, hoe wonderbaarlijk...dat gebeurt anders noooooit! Uitgelekt of niet: ik geef u alvast de samenvatting...komt-ie..."Iedereen moet inleveren (behalve de inkomens van twee maal modaal en hoger) maar we hoeven nog maar even de buikriem aan te trekken want vanaf volgend jaar gaat alles weer beter, zo belooft het huidig kabinet.".

Misschien valt u iets op aan deze tekst...? Klopt! Het is exact hetzelfde verhaal dat ons verteld wordt sinds het Kabinet Balkenende I. Het is al jaaaren hetzelfde liedje dus. Vaste prik.

De vaste bezoekers weten dat ik afgelopen weekend ondermeer naar een buurtfestival was. Een uitgelezen kans voor diverse belangen- en sportverenigingen om zich te presenteren en eventueel nieuwe leden en/of sponsors te werven. Een deel van het terrein is dan gereserveerd voor politieke partijen. Heel aardig: mensen die zich niet interesseren kunnen dat straatje met stands eenvoudig ontwijken...;-)

Opvallend genoeg was er dit keer maar één politieke partij die het de moeite waard vond zich onder de gewone bevolking te begeven. Het zal u niet verbazen dat het hier ging om de SP. Het is geen verkiezingsjaar dus geen enkele van de andere partijen ziet u dan op straat...Zo gaat dat nu eenmaal.

Om te voorkomen dat de SP-leden die het standje bemanden (De VVD belt meestal gewoon een uitzendbureau omdat hun leden "het te druk hebben met hun werk en zo". Bijvoorbeeld.) zich al te eenzaam zouden voelen was hun kraam geplaatst tussen die van de Buurtboerderij en de Macramee-club. Of zo. Ik heb niet zo heel goed opgelet omdat ik met mijn oud-collega's stond te kletsen. Sorry.

Verreweg de meeste politieke partijen doen beloftes uitsluitend om aan stemmen te komen. Daadwerkelijk doen wat men in een folder beweert doen maar enkele partijen. Met name de Partij voor de Dieren en de SP staan er om bekend dat zij écht hun best doen om wetsvoorstellen te doen die in de lijn liggen van hun beloftes. Bij de andere partijen gebeurt dat een enkele keer.

Leest u maar eens dit voorbeeld uit de diverse folders betreffende de pensioengerechtigde leeftijd. De genoemde partijen willen die alle (maar pas ná de afgelopen verkiezingen uiteraard) verhogen.:

PvdA: “De pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar blijft onaangetast. Maar mensen die langer willen doorwerken na hun 65e mogen niet ontmoedigd of tegengewerkt worden door belemmerende regelgeving, CAO-bepalingen of negatieve financiële prikkels”

CDA: “Het verhogen van de AOW-leeftijd is voor het CDA niet aan de orde, maar het CDA wil wel stimuleren dat iedereen die goed gezond is zo lang mogelijk doorwerkt”

Christen Unie: ”Met de AOW(-leeftijd) en de zorg (AWBZ) moet zorgvuldig worden omgegaan. Wat betreft de ChristenUnie blijft de AOW-leeftijd 65 jaar; blijft sparen voor de oude dag fiscaal aftrekbaar; en blijft solidariteit met zieken, ouderen en gehandicapten uitgangspunt van het zorgstelsel. Ouderen, zieken en gehandicapten worden dus – zeker zo kort na de ingrijpende stelselwijzigingen en met de WMO in aantocht – niet geconfronteerd met nieuwe of hogere eigen bijdragen in de zorg”

VVD: Voorpagina van het VVD programma: “AOW is en blijft op 65 (…) De AOW-leeftijd blijft bij de VVD staan op 65. Vanaf die leeftijd betaal je hier geen premie meer voor: geen verdere fiscalisering. Daar hebben de oudere generaties recht op. Geen onduidelijkheid, maar helderheid”. De afdeling Hengelo van de VVD weet nog niet dat zij als regeringspartij inmiddels voor verhoging van de AOW-leeftijd is en pronkt nog steeds met de dikgedrukte slogan:"De AOW-leeftijd wordt dus niet verhoogd!" (Ja, ik vind dat grappig. Sorry.)

PVV: "65 blijft 65!" (Althans, dat was de PVV-mening (en zelfs een breekpunt voor eventuele regeringsdeelname. Maar hoe de PVV denkt over beloftes weten we nu wel..."Als het kabinet Griekenland steunt trekken wij de stekker eruit" en meer van die holle retoriek) tot twee hele uren na het sluiten van de stembussen)

Met veel dank aan een reageerder die dit plaatste op Joop.nl 

GroenLinks deed het voorstel om iedereen 45 jaar lang te laten werken. Mensen die vanaf hun 18e nonstop werken kunnen dus al op hun 63e met pensioen. Wie een tijdje niet werkt (voor de kinderen zorgen, studeren, gehandicapt raken, ontslagen worden...) heeft blijkbaar pech en moet toch doorwerken tot de 45 jaar is volgemaakt.

Hoewel ik enig onderzoek heb gepleegd nodig ik lezers uit mijn beweringen beargumenteerd in twijfel te trekken. Ik kan het namelijk - ook al doe ik mijn best mijn mening te staven- wel eens mis hebben.

Vandaag staan wij stil bij het overlijden van Richard Hamilton