Vind blogstukjes van mij op onderwerp:

Elke zondag een persoonlijk weekoverzicht, elke dinsdag wat goed nieuws met een paar katten, elke woensdag een overweging en elke vrijdag een verhaaltje.

Mijn verhalenbundels zijn te koop via Bol.com én via Lulu.com!

Als u mijn stukjes de moeite waard vindt, kunt u een blogdonatie
verrichten. Elke bijdrage is welkom!

donderdag, september 17, 2015

Waarom ik geen VVD stem

Naar mijn mening is de VVD vergeten wat 'dualisme' betekent. In de politiek komt dualisme er op neer dat er een scheiding is tussen de uitvoerende en de controlerende macht. In de praktijk betekent het dat de VVD voortdurend een dubbele moraal hanteert (duaal=tweezijdig). Zo wil men niet dat de overheid zich met het leven van de burgers bemoeit én dat de overheid burgers dwingt te werken, desnoods onbetaald.

Ook is de VVD er voorstander van om mensen die dieren doden of mishandelen flink te straffen én voorstander van de plezierjacht. Waarbij dieren worden verminkt en vermoord, uitsluitend voor het plezier van de jager. Overigens had de PVDA in het verkiezingsprogramma staan 'Geen plezierjacht meer!' maar is nu een tegenovergestelde mening toegedaan. Louter om vriendjes te blijven met regeringspartij VVD. Mensen die PVDA stemden 'omdat die partij tegen plezierjacht is' zijn dus keihard bedrogen.

De VVD wil minder regels en...meer regels!

De partij vindt het bijvoorbeeld prima dat de vroegere Bijstand verder gaat als 'Participatiewet' en dat werklozen onder druk van veel meer regels gedwongen worden onbetaald te werken en daarmee de banen in te pikken van mensen die nu gedwongen ontslagen worden.

Om iedereen te vriend te houden is de VVD tegen wijzigingen in het huidige erfpachtstelsel én vóór wijzigingen in het huidige erfpachtstelsel. Echt waar.

De VVD is ook een groot voorstander van vrijheid en...(misschien raadt u het al) groot tegenstander van vrijheid.

De VVD is in elk geval consequent waar het gaat om tegenstrijdig te zijn aan de eigen standpunten. Zo is de partij voor een gelijke rolverdeling in ouderschap én vindt men het veel te ver gaan dat de EU wil dat vaders minimaal twee weken ouderschapsverlof krijgen (tegen 16 weken voor vrouwen) in plaats van de huidige maximale drie dagen.

De VVD is tégen aantasting van 'Nationaal Cultureel Erfgoed' zoals de viering van Sinterklaas mét Zwarte Piet (PVV-stemmers noemen het 'Ouwe tradisies!') 'want nationale tradities moeten behouden blijven!' én voor het afschaffen van Nationaal Cultureel Erfgoed dat bekend staat als stierenvechten 'want nationale tradities moeten met hun tijd meegaan!'

Ook pleit de VVD voor een hardere aanpak van fraude én vindt dat frauderende VVD kamerleden niet zo hard moeten worden aangepakt. Johan Houwers zat voor de VVD in de kamer en sjoemelde met hypotheekgelden. Onder maatschappelijke druk zette de VVD Houwers uit de fractie. Nu zit hij als eenmanspartij in de Tweede Kamer. Voor zijn hypotheekfraude ter waarde van €1 miljoen betaalde hij een boete van maar liefst €4000...

Mensen kennen de VVD als een partij die pleit voor ouderwetse orde en gezag maar de mensen die voor de VVD politiek bedrijven hanteren opvallend vaak een tegenoverliggende moraal. Met name waar het gaat om financiële fraude. Wat in gewone mensentaal overigens 'diefstal' heet. Ook liegen keurt de partij sterk af. Behalve wanneer hun eigen ministers dat doen natuurlijk.

De Volkspartij Voor Democratie eist dat dronken autobestuurders harder worden aangepakt én vindt dat de eigen fractiegenoot Matthijs Huizing niet zo hard moet worden aangepakt wegens rijden onder invloed. Tenminste drie maal. Maar pas van de laatste keer betrapt worden had hij spijt. Van de eerdere keren blijkbaar niet. Dus.

De VVD vindt dat mensen die werkloos zijn gestimuleerd moeten worden zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan, bijvoorbeeld via een zo kort en laag mogelijke werkloosheidsuitkering én pleit voor een versobering van de wachtgeldregeling (vijf jaar lang 80% van het laatstgenoten salaris) voor politici. Waarom de VVD niet wil dat voor politici dezelfde regels gelden als voor burgers (wie werkloos raakt gaat de WW in (maximaal 3 jaar 70% van het laatstgenoten salaris) en daarna de Bijstand) is niet bekend. Ook niet bij de VVD. Zeggen ze.

Over migranten zegt de VVD dat die maar zo veel mogelijk terug moeten naar het land van herkomst en het verdrag met Marokko over het naar Nederland halen van goedkope Marokkaanse arbeidskrachten moet worden opgeheven. Een beetje dubbel wel want het was juist de VVD die in 1972 (samen met de voorlopers van het CDA) dat verdrag sloot! Ja, beste lezers: dat ons land werd 'overspoeld' met 'van die buitenlanders' was een idee van rechts en niet van links. Echt waar. Ruim twee derde van alle regeringen die wij hebben gehad worden bestempeld als rechts. Dat 'alles' dus 'de schuld is van links' is een pertinente leugen.

Overigens waren het juist de enkele linkse regeringen die ervoor zorgden dat de staatsschuld in een bepaald jaar lager was dan in het jaar daarvoor. Dus dat 'links' slecht zou zijn voor de economie en welvaart is óók al een leugen. Maar dat terzijde.

Maar ach, dat de VVD goed kan liegen is al vaker aangetoond. Bijvoorbeeld door bewindslieden Opstelten en Teeven. Die laatste is weliswaar opgestapt als staatssecretaris maar teruggekeerd als kamerlid met behoud van zijn hogere salaris als staatssecretaris! Opvolger Ard van der Steur 'kent mensen die zijn gestorven aan het gebruik van wiet en hasj' (en is dus een beetje wereldvreemd want dat is namelijk onmogelijk) en is er als kampioen debatteren trots op dat hij zich makkelijk 'onder een boete of bekeuring uit kan lullen'. Hij was onder meer partner bij advocatenfirma Nautadutilh, een bedrijf dat betrokken was bij een fraude van €10 miljard (...) bij het Italiaanse zuivelbedrijf Parmalat.

Ard van der Steur past prima bij de VVD. Hij vindt namelijk dat er meer geld moet gaan naar de politie én dat er minder geld moet gaan naar de politie.

Over dierenwelzijn is de VVD helder: mensen die dieren geweld aandoen moeten hard worden gestraft én er moeten meer dieren worden afgeschoten.

Om dit stukje een beetje te verluchtigen hier een grappig stukje over deze nieuwe VVD-minister. Ook grappig: dit promotiefilmpje van VVD Cranendonck waarin men zegt te gaan voor een 'duurzaam industriepark'. Men wil blijkbaar op exact hetzelfde stuk land én meer industrie én meer natuur. Humor!


Samenvattend: Vraag de VVD of men ergens voor of tegen is en het antwoord is meestal een volmondig: 'Ja!'

Zo. Nu weet u waarom ik geen VVD stem. Neemt niet weg dat u dat natuurlijk niet hoeft te laten. Wij leven tenslotte in een vrij land. Nog wel.

O, en het hoeft natuurlijk niet (het is een vrij land en zo) maar ik heb er een hoop moeite voor gedaan om mijn mening te onderbouwen dus als u op enkele van de linkjes in dit stuk zou willen klikken om het ernaar verwijzende artikel te lezen...graag! Het hoeft natuurlijk niet nu en vandaag. En mocht uw mening anders zijn dan de mijne (en ik sluit dat niet uit want wij zijn allen anders) dan zou ik het erg waarderen als u die mening gepaard zou laten gaan met een degelijke onderbouwing waar u zelf over nagedacht heeft (maar een betrouwbare link is voldoende). Dank u!