Vind blogstukjes van mij op onderwerp:

Elke zondag een persoonlijk weekoverzicht, elke dinsdag wat goed nieuws met een paar katten, elke woensdag een overweging en elke vrijdag een verhaaltje.

Mijn verhalenbundels zijn te koop via Bol.com én via Lulu.com!

Als u mijn stukjes de moeite waard vindt, kunt u een blogdonatie
verrichten. Elke bijdrage is welkom!

donderdag, december 08, 2011

Duidelijk

Vanavond als presentator een zeer boeiende thema-avond mogen bijwonen over het thema 'Psychiatrie en Levensbeschouwing'. Het voert wat ver om erover uit te wijden maar het werd verzorgd door een aantal mensen van Ervaringswijzer. Wat duidelijk naar voren kwam is dat eigenlijk iedereen wel gelooft. Zij het dan op zijn of haar eigen wijze. Sommigen geloven in God of Allah, anderen in de goedheid van de mens of in de kracht van mensen als Steve Jobs.

Sommigen geloven alleen maar wat ze zien. Zeggen ze. Maar wat geloven ze dan wanneer ze in het donker staan? 149 Plant- en diersoorten staan straks in het donker wanneer staatssecretaris Henk Bleker (CDA: Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) zijn zin krijgt; die verdwijnen van de lijst met beschermde soorten.

Daarnaast wil de heer Bleker dat natuurbeheer voortaan wordt overgelaten aan de provincies in plaats van aan de staat. Elke provincie zal dan extra geld gaan verspillen bij het verzinnen van eigen beleid dat zomaar in strijd kan zijn met dat van naastliggende provincies. Met alle gevolgen van dien.

Het CDA van Bleker is één regeringspartij; de VVD van Mark Rutte is de andere. De VVD vindt de plannen van de staatssecretaris niet ver genoeg gaan, ook al zijn die in strijd met diverse internationale verdragen die ook door Nederland ondertekend zijn. Natuurlijk wil de VVD de natuur beschermen 'maar een koe in de wei is toch óók natuur?'. Ja, en een kinderboerderij ook. Evenals het neuspulkje van de heer Bleker zèlf.

De VVD draagt de natuur een warm hart toe maar vindt dat dieren en planten waar recreanten en ondernemers last van hebben allemaal 'deaud' moeten. Dat 'warme hart voor de natuur' zal dus over enkele jaren hooguit bestaan uit een geitenboerderij (met kinderijsjes van geitenmelk en pannekoeken!) in het midden van een recreatiewijde. 'Kijk'ns wat een mooie natuur, kinderen! Dat geitje drinkt zo schattig van die mechanische speen die uit de muur komt!'

Helaas zullen het geen klassen vol moeilijk opvoedbare kinderen zijn die naar die geitjes komen kijken want in het passend onderwijs verdwijnen 3800 fulltime banen. Wat neerkomt op het verlies van werk voor 5000 leraren (m/v). Maar 'gedwongen ontslagen zullen zoveel mogelijk worden voorkomen', aldus het betreffende ministerie. Goh, wat aardig. Hoe dan? Zal de minister straks zeggen: "Ik werd helemaal niet gedwongen die leraren te ontslaan maar deed dat vrijwillig!" In dat geval klopt het wel: het ging dan niet om gedwongen ontslagen.

Het kabinet is óók verantwoordelijk voor de kortere levensverwachting van mensen die rond snelwegen wonen. Door de verhoging van de maximumsnelheid wordt er meer roet uitgeblazen en zijn er meer ongelukken te verwachten. Er zijn maar 2 argumenten vóór een verhoogde snelheid. En beide zijn ze zwaar onzinnig. 1: 'Je kunt dan zo lekker doorrijden.' Dat is louter gevoelsmatig; op het langste stuk Nederlandse snelweg - vooropgesteld dat er geen file staat - boekt de automobilist een tijdwinst van minder dan twee minuten. 2: 'Het verkeer zal lekker goed doorstromen en het aantal files verminderen.'

Pure onzin want harder rijden zal alleen maar betekenen dat er vaker geremd zal moeten worden. Wat meer benzine kost en dus meer geld. Wat meer ongelukken veroorzaakt en dus meer geld zal kosten. Wat slechter is voor het milieu en dus meer geld kost. Wat slecht is voor je auto en dus meer geld kost. Had ik al gezegd dat dat harder rijden de automobilist alleen maar meer geld kost?

Ik laat de PVV-, CDA-, SGP- en VVD-stemmers even zien dat hun partij van keuze slecht is voor de portemonnee want van andere mensen of het milieu trekken mensen die op de huidige regerings- en gedoogpartijen stemmen zich helemaal niets aan. Zoveel is mij wel duidelijk.

Vandaag staan wij stil bij het overlijden van Harry Morgan en Dobie Gray