Elke zondag een persoonlijk weekoverzicht, elke dinsdag wat goed nieuws met een paar katten, elke woensdag een overweging en elke vrijdag een verhaaltje.

Mijn verhalenbundels zijn te koop via Bol.com én via Lulu.com!

Als u mijn stukjes de moeite waard vindt, kunt u een blogdonatie
verrichten. Elke bijdrage is welkom!

donderdag, februari 10, 2011

Albert Heijn

Update III: Het schiet niet zo heel erg op bij AH. Blijkbaar is het heel ingewikkeld om een mailtje door te sturen...Dan maar een herinnering gestuurd:

Geachte dames, heren,

Op 11 februari jongstleden (want op 10 januari werkte dit contact-formulier niet) vroeg ik u mijn opmerkingen door te sturen naar de heer Paul van der Scheer, klantcontactmanager bij Uw bedrijf.

Het automatisch gegenereerde contactnummer is 409540.

Het siert U als klantenservice dat u poogt mijn vragen op eigen gelegenheid te beantwoorden, al kwam u tot heden niet verder dan mij uw excuses aan te bieden voor het feit dat het u (wederom) niet lukte binnen vijf werkdagen te reageren.

Echter, het enige dat ik van u vroeg was om mijn bericht door te sturen aan de heer van der Scheer. Meer niet.

Dus bij deze weer het verzoek om te doen wat er van u wordt verlangd. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hieronder nogmaals het betreffende bericht en zelfs de link naar de site waar hetzelfde bericht integraal is geplaatst om bij jullie meer druk op de zaak te zetten, een actie die helaas gedoemd was te mislukken.

http://terrebel.blogspot.com/2011/02/t.html

Met vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk

Update II: Ontving op 15/2/11 het volgende bericht: Hierbij bieden wij u onze verontschuldigingen aan voor het niet op tijd beantwoorden van uw vraag. Wij zullen alles doen om uw vraag binnen afzienbare tijd alsnog te beantwoorden.

Update: het contactformulier werkt weer naar behoren!

T.a.v. Paul van der Scheer

Amsterdam, 10 februari 2011

Betreft: Ongeregeldheden met produktprijzen

Geachte heer van der Scheer,

In vervolg op onze (telefonische) correspondentie van vorige week kan ik U het volgende melden:

De zogeheten topdown statube van het AH-huismerk ketchup met een inhoud van 500 ml kost inmiddels E. 0.94. Dat is een verlaging van vier cent ten opzichte van de prijs van E.0.98 die de fles kostte voordat ik op 23 januari jl. melding maakte van de toen genoemde ommissie. http://vragen.blogspot.com/2011/01/vervolg-op-ah-ketchup.html

Niet alleen volgens het prijskaartje, maar ook volgens de scanner én volgens de Albert.nl-website staat de nieuwe prijs aangegeven. Er zijn dus geen discrepanties meer.

Via de webshop wordt de plastic fles AH-ketchup van 850 ml niet meer aangeboden. In de verschillende filialen waar ik mijn onderzoek deed staat er geen prijs vermeld in het rek bij de fles zelf. De scanner geeft aan dat de fles E.1.89 kost. Omgerekend is dat E.2.22 per liter, beduidend meer dan de E 1.98 die de 500ml topdown-fles omgerekend per liter kost, terwijl het om exact hetzelfde produkt gaat wat betreft de inhoud.

Bovendien staat op de grote fles in grote rode letters op een gele achtergrond aangegeven:"VOORDEEL PAKKEN". De consument die hier voordeel wil pakken is beter af met twee exemplaren van de reguliere verpakking en zal de zogenaamde "Voordeel" (het enige voordeel is er voor de aanbieder)-verpakking moeten laten staan.

Verreweg de meeste consumenten zullen in deze truc trappen en dus is het uit winstoogmerk een bijzonder geslaagde strategie. Waarvoor de complimenten.
Wat betreft het produkt Douwe Egberts Décafe snelfiltermaling (waar wij ook telefonisch over spraken) is het volgende geconstateerd:

Ik vertelde U dat het opvallend was dat een pak van 500 gram meer kostte dan twee pakken van 250 gram samen. Ook twee verschillende filiaalmanagers die ik hierover aansprak verbaasden zich over deze mogelijke misleiding van de consument. Die mag er toch genoegzaam van uitgaan dat een voordeelverpakking daadwerkelijk voordeel biedt.

Aangezien er twee maanden na mijn melding aan Uw kantoor en aan de betreffende filiaalmanagers nog niets was veranderd aan de situatie heb ik er melding van gemaakt bij de betreffende authoriteiten. Hoewel ik niet verplicht ben U hiervan op de hoogte te stellen doe ik dat bij deze.

Sinds kort (na ons telefoongesprek van vorige week) is er wat gewijzigd in de prijsvoering van voornoemd produkt:

De consument die zijn of haar kassabon controleert (iets dat consumenten helaas nog te weinig doen; anders zouden zij vaker U kunnen helpen bij uw werk om toezicht te houden op Uw eigen prijsbeleid) zal opmerken dat een 250 grams-verpakking Décafe snelfiltermaling maar liefst 44 eurocent duurder is dan op het kaartje stond aangegeven en nu wordt verkocht voor E.2,59. Bij het pondspak is het verschil nog groter; dat kost opeens E.4,99. Dat is maar liefst 62 eurocent meer dan de klant nog maar een paar weken terug betaalde voor het produkt. In elk geval is een pondspak inmiddels daadwerkelijk voordeliger dan een tweetal pakken van 250 gram. Dat dan weer wel.

Omdat ik vermoedde dat het met de produkten die ik eerder noemde spontaan goed zou komen na ons gesprek besloot ik een ander produkt kritisch te bekijken qua prijsopgave. Zo kwam ik terecht bij het AH koffiemerk "Perla Snelfiltermaling". Het prijskaartje geeft aan dat een pak van 250 gram E.1.77 kost en een pak van 500 gram E. 3.69. Het loont dus om twee kleine pakken te kopen. Die komen samen neer op E.3.54, veertien cent goedkoper dan een zogenaamd voordeelpak.

Tot daar aan toe. De consument die goed oplet en dus voor twee pakken van 250 gram gaat ipv één pak van 500 gram komt bij de kassa alsnog bedrogen uit; Een pak van 250 gram Perla Snelfiltermaling blijkt opeens maar liefst E.2.09 te kosten in plaats van de E.1.77 die het prijskaartje aangeeft.

Overigens hangt er een prijskaartje met "E.2.09" bij de Perla Grove Maling, 250 gram.

Ook hier ging dus weer "per ongeluk" iets mis.

Het heeft er nu toch alle schijn van dat hier sprake is van moedwillig beleid want zoveel "ongelukjes" bij verschillende produkten kan geen toeval meer zijn.

Helaas heb ik zelf geen tijd om alle produkten in uw assortiment na te lopen op inconsistenties maar ongetwijfeld kent u mensen die die tijd wél hebben. Anders kent men die mensen wel bij de Consumentenbond.

Het stelt mij eerlijk gezegd wat teleur dat Albert Heijn, zelfs na al mijn eerdere meldingen blijkbaar nog steeds niet weet dat de meeste consumenten niet graag opgelicht worden.

U laat mij dan ook geen keus dan dit bericht te publiceren, opdat consumenten beseffen waar het beleid van Albert Heijn op gericht is.

Uiteraard staat het U vrij op dit bericht te reageren.

U kunt zich tot mij persoonlijk richten via telefoon of e-mail maar ook kunt U Uw reactie kwijt via http://vragen.blogspot.com én op http://terrebel.blogspot.com, alwaar dit bericht is geplaatst.

Op die manier kan de consument rechtstreeks kennis nemen van Uw excuses.

Dit bericht is nadrukkelijk niet tegen U persoonlijk gericht, meneer van der Scheer, maar richt zich vooral tegen grote bedrijven die verwachten overal maar mee weg te komen, toevallig omdat men een groot bedrijf is.

Maar er zijn nu eenmaal burgers die enige weet hebben van wettelijke bepalingen en het niet accepteren dat sommigen zich niet aan de wet wensen te houden.

Daarom sluit ik toch af met vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk

P.s. Helaas lukte het niet om bovenstaande op de reguliere wijze te versturen want het online contactformulier kon weliswaar worden ingevuld maar niet worden verstuurd. Het bijbehorende telefoonnummer (0800-0305) waar klanten terecht zouden kunnen voor klachten, vragen en opmerkingen liet niets anders horen dan een vage ruistoon. Als van een telefoonlijn waarvoor de rekening niet is betaald en daardoor is afgesloten.

Deel dit bericht