Vind blogstukjes van mij op onderwerp:

Elke zondag een persoonlijk weekoverzicht, elke dinsdag wat goed nieuws met een paar katten, elke woensdag een overweging en elke vrijdag een verhaaltje.

Mijn verhalenbundels zijn te koop via Bol.com én via Lulu.com!

Als u mijn stukjes de moeite waard vindt, kunt u een blogdonatie
verrichten. Elke bijdrage is welkom!

woensdag, maart 04, 2020

Hoe gemotiveerd bent u?

In Facebook zijn niet alle plaatjes te zien (of te horen) en links in mijn artikelen niet aan te klikken. Klik daarom op de oorspronkelijke link. http://terrebel.blogspot.nl/ Veel leesplezier! O ja, fans kunnen mijn Fan pagina leuk vinden. https://www.facebook.com/terrebel/

===============================
Motivatie is gerelateerd aan waardering.

Zeg eerlijk: als u geen geld zou krijgen voor het werk dat u deed (of heel weinig), zou u het dan nog doen? Als u veel tijd en moeite stopt in de relatie met uw partner en hij of zij lijkt dat niet te waarderen, hoe lang blijft u dan gemotiveerd om de relatie fijn te houden? Als al uw pogingen om uw kinderen op te voeden duidelijk niet aan hen zijn besteed, hoe lang houdt u het dan nog vol om hen liefdevol en geduldig op te voeden? Als uw baas u nooit een schouderklopje geeft, nooit opslag belooft en de met u gemaakte werkafspraken - ondanks herhaaldelijk verzoek - simpelweg niet nakomt, hoe lang blijft u dan nog gemotiveerd om op het werk eens wat langer te blijven, de vaatwasser uit te ruimen, in te vallen voor collega's of de vuilniszak op straat te zetten?

Zeg eerlijk: waarom denkt u dat de Participatiewet zo'n grote mislukking is?

Uit het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP):

Voor de 440.000 bijstandsgerechtigden heeft de wet amper een verschil gemaakt. Voor mensen die het recht verloren op toegang tot de sociale werkvoorziening daalde de kans op werk. Voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen stegen weliswaar de baankansen, maar hun inkomenspositie is verslechterd.

Grootste fout van de regering van CDA en VVD die de Participatiewet doordrukte: uitgaan van aannames ('Iedereen die geen betaald werk verricht is lui') en niet van feiten ('Dat is gewoon absoluut niet waar. Dat zou betekenen dat elke werkloze politicus, elke alleenstaande ouder, elke bejaarde en iedereen met een arbeidsbeperking lui is.')

Is het gek dat mensen niet willen werken voor een bedrag dat gelijk is aan een bijstandsuitkering? Is het gek dat mensen niet willen werken als daar geen enkele beloning tegenover staat? Is het gek dat arbeidsongeschikten die gedwongen worden te werken voor hun arbeidsongeschiktheidsuitkering niet opeens op miraculeuze wijze niet meer arbeidsongeschikt zijn?

Kortom: wie wil dat mensen gemotiveerd werken dient hen te motiveren. Mensen ontslaan om te zorgen dat zij werk gaan zoeken is niet heel erg efficiënt:

Klassiek is de casus van de werkloze straatveger die 'in ruil voor gratis werkervaring en als tegenprestatie voor zijn uitkering' als straf voor het werkloos zijn, zijn oude werk 'mocht' doen. 

Maar dan voor een hoop minder geld dan hij daarvoor ontving voor hetzelfde werk. Anders gezegd: meer belastinggeld van u en mij werd uitgegeven om iemand aan onbetaald werk te 'helpen' dan dat de werkloze zelf voortaan in de economie kon stoppen: met hoeveel geld steunt iemand de economie als-ie geen geld heeft?

Op een positieve manier mensen stimuleren werkt (...) beter dan op een negatieve manier. Want dat straffen niet werkt als motivatie weten wij allemaal. Daar schreef ik al eens eerder over. Onder meer hier. In het Engels. Met toen als slotsom: Wilt u dat criminelen hun leven beteren of dat zij nog bozer, agressiever en gewelddadiger na hun straf in de maatschappij terugkeren?

==============================================================

Meer lezen? Mijn verhalenbundels