Vind blogstukjes van mij op onderwerp:

Elke zondag een persoonlijk weekoverzicht, elke dinsdag wat goed nieuws met een paar katten, elke woensdag een overweging en elke vrijdag een verhaaltje.

Mijn verhalenbundels zijn te koop via Bol.com én via Lulu.com!

Als u mijn stukjes de moeite waard vindt, kunt u een blogdonatie
verrichten. Elke bijdrage is welkom!

woensdag, januari 22, 2020

Hogere straffen voor aso's?

Mensen die zich zodanig gedragen dat zij niet alleen zichzelf maar met name anderen in gevaar brengen moeten zwaarder worden bestraft want dan zullen er minder aso's zijn en wordt de wereld prettiger om in te leven! Toch?

Eerst: waar is straffen voor bedoeld? Hoe bepaalt een rechter (in Nederland. Maar geldt voor meer landen) de strafmaat? Dat staat allemaal hier (klik). 75% Van ondervraagde Nederlanders is van mening dat in Nederland de straffen te laag (klik. Een interessante discussie over dit onderwerp. Inclusief veel vooroordelen.) liggen. Klopt het artikel dat zij op Facebook hebben gelezen dat idee?

Nee. Op Engeland na delen Nederlandse rechters de hoogste straffen (klik) uit van alle Europese landen. Dus. Wanneer het puur gaat om het percentage celstraffen (klik) scoort alleen Frankrijk (en volgens andere onderzoeken ook Spanje) hoger dan Nederland.

Maar onder druk van de 75% die vindt dat Nederland te laag straft heeft Minister Grapperhaus besloten de maximumstraffen in Nederland op te schroeven. In dit artikel (klik) kunt u lezen hoe dat van invloed zal zijn op het aantal asociale en criminele handelingen in Nederland. (Verklapalarm: weinig tot geen.)

Hoe zouden burgers zelf criminelen en andere aso's straffen? Ongeveer hetzelfde als de rechters waarvan zij denken dat die te licht straffen, zo blijkt onder meer uit dit onderzoek (klik).

Uitzonderingen zijn er voor drugcriminelen als Johan van Laarhoven (klik) die zich schuldig maken aan fraude en witwassen: die hebben juist lágere straffen verdient ('want die arme man heeft het erg zwaar in de cel, al heeft hij bewust diverse wetten overtreden.'), vinden veelal dezelfde mensen die vinden dat elke crimineel keihard moet worden gestraft.

De oorzaken dan: Waarom gedragen veel mensen zich vaak asociaal en zelfs crimineel? Zijn het allemaal egoïsten? Drugsgebruikers? Zwakzinnigen? Hebben zij allemaal een laag IQ? Zijn zij allemaal agressief van aard? Waarom is het aantal verkeersongelukken in Nederland verdubbeld (klik) sinds er hier en daar 130 km/uur mag worden gereden en veel meer mensen dan ooit WhatsApp gebruiken om met anderen in contact te blijven? Is dat toeval?

Vaak blijkt dat crimineel gedrag winstgevend kan zijn. Niet alleen financieel (stelen levert vaak meer op dan werken) maar ook sociaal (je gaat je machtig en onaantastbaar voelen wanneer je blijft stelen en niet gepakt wordt. Kijk naar bepaalde politici die 'toevallig' ook miljonair zijn.)). De andere kant is dat veel mensen toch gewoon aardig gevonden willen worden. Anders zouden wij allemaal crimineel zijn! Dat wij ons sociaal willen gedragen komt vooral omdat wij leven in een welvaartsstaat, zo wordt hier (klik) uitgelegd.

U kent natuurlijk de voorbeelden van mensen die vinden dat zij zich niet aan de afgesproken wetten en regels hoeven te houden omdat zij veel macht hebben. Maar geldt dat ook omgekeerd? Als je je asociaal gedraagt, krijg je dan vanzelf meer macht? Kort antwoord: ja. In dit artikel (klik) wordt duidelijk gemaakt dat aso's vanwege hun gedrag als 'mensen met macht' worden gezien. In hetzelfde artikel staat ook dat wij vrienden asociaal gedrag makkelijker vergeven dan mensen die wij niet kennen. Hoe asociaal wij iemand vinden hangt ook af van hoe 'netjes' en 'welbespraakt' iemand overkomt: een racist in een net pak vinden wij 'iemand die zijn mening uit' maar als die persoon hetzelfde zegt maar dan naar alcohol stinkend en in een slobbertrui dan durven wij die persoon opeens wél 'racist' te noemen.

Vinden wij dat iedereen zich aan de (verkeers)regels moet houden of gelden er uitzonderingen voor mensen die haast hebben of 'nog prima kunnen rijden met maar zes pilsjes op'?

Over aso's in het verkeer: de laatste paar jaren is het aantal doden in het verkeer toegenomen. Hoe komt dat? In de commentaarsectie bij dit artikel (klik) worden een paar theorieën geuit.

Oplossingen dan: hoe kan het aantal misdrijven omlaag worden gebracht? Een hogere pakkans en hogere straffen? Hogere straffen kunnen wij inmiddels uitsluiten. Dat werkt alleen voor een handjevol beroepscriminelen (,'Als ik die Rembrandt jat verdien ik €34 miljoen en moet ik vijf jaar de bak in. Is het mij dat waard?') maar verreweg de meeste overtredingen worden uitgevoerd vanuit een impuls of ingegeven door alcohol of andere drugs: iemand slaan in een verkeersruzie, een partner wurgen, een stoel door een ruit gooien, rechts inhalen, 'haast' hebben, liefdesverdriet, geldgebrek...)

Steeds weer opnieuw blijkt dat belonen beter werkt dan straffen. Niet alleen bij kinderen (klik. Goede tips voor opvoeders!) Zie bijvoorbeeld automobilisten die korting krijgen op hun verzekeringspremie na langere tijd schadevrij rijden. Zelfs bij drugsverslaafden (klik. 'Als je vandaag geen coke snuift krijg je een waardebon.') lijkt belonen beter te werken dan straffen ('Als je vandaag coke snuift krijg je een kleine vervelende elektrische schok.').

Onderzoeken lezen blijft lastig. Zo lijkt hier (klik) te staan dat het juist omgekeerd is. Dat straffen beter werkt dan belonen. Maar wie het originele Engelstalige stuk er bij haalt waar de schrijver van het Nederlandstalige artikel zich op baseert, leest: 'We found that a reward led to a repetition of the previous choice, whereas a penalty led to an avoidance of the previous choice.'  Of wel: 'Belonen leidt tot herhaling van het gedrag waarvoor men beloond is, straffen leidt tot het voortaan maken van een andere keus om te voorkomen dat men gestraft wordt.' Verder zoekend naar het originele onderzoek (waarvan de resultaten net als in 'het Chinese fluisterspel' steeds verder worden overdreven) leest men dezelfde zin maar anders geformuleerd: Good, positive outcomes drive a repetition of a previous behavior or choice, whereas poor or bad outcomes lead to an avoidance.

In een ander artikel (klik. Engels) gebaseerd op hetzelfde onderzoek staat als conclusies dat de hoogte van een beloning invloed heeft op de mate van gedragsverandering maar dat een straf, hoe licht of hoog ook, vrijwel altijd leidt tot het voortaan ontwijken van het gedrag dat tot die straf geleidt heeft.

Geïntrigeerd zocht ik naar de originele bevindingen van Dr. Jan Kubanek (klik) die het originele onderzoek zou hebben uitgevoerd. Nou, dat had-ie. Hier een zinsnede uit een verslag: We engaged animals in a choice task in which the size of a reward outcome strongly governed the animals' subsequent decision whether to repeat or switch the previous choice. U leest het goed: het onderzoek is uitgevoerd onder dieren. Dus.

Met een paar anderen besloot Dr. Jan Kubanek het experiment ook op mensen uit te voeren. 'Nu wordt het interessant!', dacht ik. Klopt. Want wat las ik? 'All participants were men who visited a gambling disorder clinic.' 'Alle onderzochten waren man én gokverslaafd.'. Foutje, zo bleek. Het onderzoek waar ik na doorklikken op tientallen verwijzingen ('links' in nieuw-Nederlands) op uitkwam bleek te verwijzen naar een onderzoek naar gokverslaving in Zuid-Korea. Was ik toch mooi even op het verkeerde been gezet!

Nóg verder zoekend kwam ik gelukkig achter het echte originele onderzoeksrapport (klik). Dat keurig is gedocumenteerd en zo. Fifty-four human subjects performed a choice task in which they were instructed to make a response based on the polarity of brief trains of click sounds simultaneously presented to both ears. Dus terwijl 54 jonge studenten van een bepaalde Amerikaanse universiteit op een knopje moesten drukken terwijl zij zich concentreerden op verschillen in het aantal piepjes in hun linker- of rechteroor werden zij beloond voor 'goed' en gestraft voor 'verkeerd' gedrag met muntjes variërend in waarde van 5 tot 25 dollarcent.

Dat wetend klinkt 'Straffen werkt veel beter dan belonen en dat is zo want ik heb dat zelf gelezen!' opeens heel anders, vindt u niet?

Een onderzoek van deze meneer aan de Stanford University (Inderdaad, die van het beroemde en later beruchte https://nl.wikipedia.org/wiki/Stanford-gevangenisexperiment. 'Ik heb bewezen dat ieder mens in wezen een criminele agressieveling is!', zonder te vertellen dat hij de mensen in het experiment had opgedragen zich crimineel en agressief te gedragen. Oeps!) werd uitgevoerd 'onder 88 gezonde studenten van jonger dan 23 van een enkele universiteit van wie 53 naar iets moesten luisteren en 33 naar iets moesten kijken.' Niet bepaald 'een doorsnee van de wereldbevolking' dus. Dat u dat weet. Helaas worden 'Ja want het zijn maar feiten' weggelaten uit artikelen die gebaseerd zijn op onderzoeken. Wat niet wegneemt dat de onderzoeken op zich vaak best interessant zijn.

Het kost wat moeite, onderzoek doen, maar dan heb je ook wat! Mij kostte het uitzoeken van bovenstaande in totaal iets meer dan een uur (Graag gedaan! U mag mij belonen voor mijn werk door op elke link in dit stukje te klikken en elk artikel waar ik naar verwijs te lezen. Als u dat teveel moeite vindt wil ik u ook wel op verzoek mijn bankrekeningnummer geven...;-)) . Dan ben ik maar een nieuwsgierige amateur. U kunt dus wel nagaan wat iemand die betaalt krijgt om onderzoek uit te voeren kan bereiken.

Het Nederlandse artikel is te vinden op 'XpertHR' en geschreven door 'De Redactie'. Mij persoonlijk maakt het wat argwanend als de persoon die een opiniestuk geschreven heeft zijn of haar naam daar niet aan wil verbinden. Maar dat ben ik. Bovendien ben je verplicht je als lezer te registreren als je meer dan een paar regels op hun website wilt kunnen lezen. Dus dat deed ik. XpertHR is onderdeel van ReedBusiness en dat bedrijf heeft een reputatie hoog te houden dus dat vertrouw ik wel. Dus. De anonieme auteur geeft overigens netjes aan dat een andere professor ervoor waarschuwt dat in het onderzoek is weggelaten wat de lange termijn consequenties zijn van straffen ('Je gaat jezelf haten en dat afstralen op je omgeving waardoor niemand je ooit nog aardig vindt, gaat steeds verder de grenzen opzoeken 'want het maakt toch niets uit, gestraft word ik tóch wel!' of je wordt volledig apathisch en doet niets meer.) of belonen ('Wat een watje, zeg! Die doet alleen maar wat anderen van hem verwachten!').

'Telling people up front that a bonus will be theirs if they meet their goals. If not, it will be reduced or retracted completely.' ('Mensen vertellen dat zij een beloning krijgen als zij hun doelen halen. Halen zij dat doel niet, dan krijgen zij hun beloning niet.'), uit een artikel (klik) waarnaar verwezen wordt door een andere anonieme auteur op XpertHR, wordt door hem of haar vertaald naar de conclusie: Onderzoek toont aan dat mensen harder werken om te voorkomen dat ze iets verliezen.'Vaak blijkt uit onderzoek: wanneer je dieren straft zijn er twee mogelijke uitkomsten. 1. Het dier went aan de straffen en zal steeds verder z'n grenzen opzoeken. 2. Het dier doet helemaal niets meer.'


'Chocolaatje, Penny?'

Tot slot:


'Wanneer je het gedrag van een mens verandert,
is hij of zij dan nog dezelfde mens?

Meer lezen? Mijn verhalenbundels

In Facebook zijn niet alle plaatjes te zien (of te horen) en links in mijn artikelen niet aan te klikken. Klik daarom op de oorspronkelijke link. http://terrebel.blogspot.nl/ Veel leesplezier! O ja, fans kunnen mijn Fan pagina leuk vinden. https://www.facebook.com/terrebel/