Elke zondag een persoonlijk weekoverzicht, elke dinsdag wat goed nieuws met een paar katten, elke woensdag een overweging en elke vrijdag een verhaaltje.

Mijn verhalenbundels zijn te koop via Bol.com én via Lulu.com!

Als u mijn stukjes de moeite waard vindt, kunt u een blogdonatie
verrichten. Elke bijdrage is welkom!

vrijdag, januari 14, 2005

Probleem?

Googlewhack:


"xavier von zero"


Ontving zowaar de opdracht om geen geld meer uit te geven aan leuke dingen voor of met m'n kinderen maar in plaats daarvan het uitgespaarde geld te overhandigen aan de moeder van m'n dochter. Raad eens van wie die opdracht kwam? En het was niet als grapje bedoeld. Wat het bijna grappig maakt. Wel degelijk grappig is het dat de meneer die ik vandaag om uitstel van betaling vroeg van m'n zoon's opvanggeld mij aanraadde te stoppen met werken, m'n kind van de opvang te halen en de bijstand in te gaan, opdat ik er in financieel opzicht flink op vooruit zou gaan. De meneer in kwestie is tevens de boekhouder van m'n werkgever. Soms voel ik mij twee mensen tegelijk: ik ben vader van een kind dat wordt opgevangen via een BV bij welke ik werkzaam ben. Weekendvader van Eva én alleenstaand vader over Ferdinand. Werkend én werkloos als part-time kracht voor 27 uur per week. Werkend in de kinderopvang én als entertainer (hoewel dat laatste niet erg veel vastigheid biedt). Erg veel geld houd ik niet over na aftrek van de vaste lasten. Misschien toch maar emigratie overwegen? In het rijtje van uitvluchtlanden is Luxemburg op een hoge plaats binnengekomen als land met de hoogste koopkracht ter wereld. Van dezelfde eurootjes kun je als consument daar twee maal zoveel kopen dan hier!
Blijkbaar is het iemand opgevallen dat ik wel'ns heb geschreven over identificatieplicht. Men beweert althans mij om die reden een e-mail te hebben gestuurd. Hieronder volgt de inhoud daarvan. Ik raad U aan het volgende uitsluitend te lezen indien U helder van geest bent en meld nog even dat de schrijver van dit weblog niet aansprakelijk is voor eventuele schade aan uw gemoedstoestand, geestesgesteldheid of financiële situatie indien een niet volledig door het ziekenfonds gedekt bezoek aan een psychiater noodzakelijk blijkt. Noch voor enige andere vorm van (im)materieel letsel. Sterkte.


Aan iedereen die dit leest,

Wij zijn hierbij zo vrij u het rapport zoals hieronder is beschreven toe te zenden, dit naar aanleiding van de informatie die u op uw website verkondigt betreffende de identificatieplicht. Dit rapport geeft o.a. de oorzaken en consequenties weer betreffende de identificatieplicht, maar het gaat ook in op de technologische mogelijkheden die er op dit gebied zijn zoals de biometrische paspoorten en de RFID (Radio Frequency Identification) Microchip.

Het rapport hebben wij gezonden naar het “ Dagblad van het Noorden”, naar aanleiding van hun oproep, waarin de lezers de vraagstelling werd voorgelegd; wat is er aan de hand met Nederland?

Wij realiseren ons dat sommige mensen dit rapport beschouwen als zijnde ridicuul, anderen zullen geshockeerd zijn, weer anderen zullen het zien als een bevrijding. Ook hiervoor is de natuurwet van de metafysica van toepassing; het is n.l. de mate waarop de mens openstaat voor hoge of lage frequenties (Hertz).

Voor ons is het dan ook van groot belang om kennis over te dragen aan een ieder, die dit leest en hiermede een oproep te doen om de verantwoordelijkheid te nemen, om zijn haar kennis verder over te brengen. Het is dan ook aan die ander, wat bruikbaar is voor zijn/haar kennis al dan niet. Alleen dan naar onze overtuiging kunnen we ontdekken, wie we zijn en zodoende kunnen we een gezonde samenleving opbouwen.Met vriendelijke groet,Herman en Xander,
Update:

De rest van hun verhaal heb ik na overleg met verscheidene van mijn persoonlijkheden geschrapt uit deze dag-invoer.
Voelt U de dringende behoefte alsnog op de hoogte te worden gebracht van de inhoud dan kunt U mij dat laten weten en zal ik het oorspronkelijke bericht per e-mail aan U doorzenden. Excuses voor de eventueel ontstane overlast.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Een reactie wordt zeer op prijs gesteld. Mits die netjes blijft. Dus zonder beledigingen en scheldpartijen en zo. Bedankt!

Deel dit bericht