Elke zondag een persoonlijk weekoverzicht, elke dinsdag wat goed nieuws met een paar katten, elke woensdag een overweging en elke vrijdag een verhaaltje.

Mijn verhalenbundels zijn te koop via Bol.com én via Lulu.com!

Als u mijn stukjes de moeite waard vindt, kunt u een blogdonatie
verrichten. Elke bijdrage is welkom!

dinsdag, september 13, 2011

Mis hebben

De plannen voor Prinsjesdag zijn uitgelekt! O, hoe wonderbaarlijk...dat gebeurt anders noooooit! Uitgelekt of niet: ik geef u alvast de samenvatting...komt-ie..."Iedereen moet inleveren (behalve de inkomens van twee maal modaal en hoger) maar we hoeven nog maar even de buikriem aan te trekken want vanaf volgend jaar gaat alles weer beter, zo belooft het huidig kabinet.".

Misschien valt u iets op aan deze tekst...? Klopt! Het is exact hetzelfde verhaal dat ons verteld wordt sinds het Kabinet Balkenende I. Het is al jaaaren hetzelfde liedje dus. Vaste prik.

De vaste bezoekers weten dat ik afgelopen weekend ondermeer naar een buurtfestival was. Een uitgelezen kans voor diverse belangen- en sportverenigingen om zich te presenteren en eventueel nieuwe leden en/of sponsors te werven. Een deel van het terrein is dan gereserveerd voor politieke partijen. Heel aardig: mensen die zich niet interesseren kunnen dat straatje met stands eenvoudig ontwijken...;-)

Opvallend genoeg was er dit keer maar één politieke partij die het de moeite waard vond zich onder de gewone bevolking te begeven. Het zal u niet verbazen dat het hier ging om de SP. Het is geen verkiezingsjaar dus geen enkele van de andere partijen ziet u dan op straat...Zo gaat dat nu eenmaal.

Om te voorkomen dat de SP-leden die het standje bemanden (De VVD belt meestal gewoon een uitzendbureau omdat hun leden "het te druk hebben met hun werk en zo". Bijvoorbeeld.) zich al te eenzaam zouden voelen was hun kraam geplaatst tussen die van de Buurtboerderij en de Macramee-club. Of zo. Ik heb niet zo heel goed opgelet omdat ik met mijn oud-collega's stond te kletsen. Sorry.

Verreweg de meeste politieke partijen doen beloftes uitsluitend om aan stemmen te komen. Daadwerkelijk doen wat men in een folder beweert doen maar enkele partijen. Met name de Partij voor de Dieren en de SP staan er om bekend dat zij écht hun best doen om wetsvoorstellen te doen die in de lijn liggen van hun beloftes. Bij de andere partijen gebeurt dat een enkele keer.

Leest u maar eens dit voorbeeld uit de diverse folders betreffende de pensioengerechtigde leeftijd. De genoemde partijen willen die alle (maar pas ná de afgelopen verkiezingen uiteraard) verhogen.:

PvdA: “De pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar blijft onaangetast. Maar mensen die langer willen doorwerken na hun 65e mogen niet ontmoedigd of tegengewerkt worden door belemmerende regelgeving, CAO-bepalingen of negatieve financiële prikkels”

CDA: “Het verhogen van de AOW-leeftijd is voor het CDA niet aan de orde, maar het CDA wil wel stimuleren dat iedereen die goed gezond is zo lang mogelijk doorwerkt”

Christen Unie: ”Met de AOW(-leeftijd) en de zorg (AWBZ) moet zorgvuldig worden omgegaan. Wat betreft de ChristenUnie blijft de AOW-leeftijd 65 jaar; blijft sparen voor de oude dag fiscaal aftrekbaar; en blijft solidariteit met zieken, ouderen en gehandicapten uitgangspunt van het zorgstelsel. Ouderen, zieken en gehandicapten worden dus – zeker zo kort na de ingrijpende stelselwijzigingen en met de WMO in aantocht – niet geconfronteerd met nieuwe of hogere eigen bijdragen in de zorg”

VVD: Voorpagina van het VVD programma: “AOW is en blijft op 65 (…) De AOW-leeftijd blijft bij de VVD staan op 65. Vanaf die leeftijd betaal je hier geen premie meer voor: geen verdere fiscalisering. Daar hebben de oudere generaties recht op. Geen onduidelijkheid, maar helderheid”. De afdeling Hengelo van de VVD weet nog niet dat zij als regeringspartij inmiddels voor verhoging van de AOW-leeftijd is en pronkt nog steeds met de dikgedrukte slogan:"De AOW-leeftijd wordt dus niet verhoogd!" (Ja, ik vind dat grappig. Sorry.)

PVV: "65 blijft 65!" (Althans, dat was de PVV-mening (en zelfs een breekpunt voor eventuele regeringsdeelname. Maar hoe de PVV denkt over beloftes weten we nu wel..."Als het kabinet Griekenland steunt trekken wij de stekker eruit" en meer van die holle retoriek) tot twee hele uren na het sluiten van de stembussen)

Met veel dank aan een reageerder die dit plaatste op Joop.nl 

GroenLinks deed het voorstel om iedereen 45 jaar lang te laten werken. Mensen die vanaf hun 18e nonstop werken kunnen dus al op hun 63e met pensioen. Wie een tijdje niet werkt (voor de kinderen zorgen, studeren, gehandicapt raken, ontslagen worden...) heeft blijkbaar pech en moet toch doorwerken tot de 45 jaar is volgemaakt.

Hoewel ik enig onderzoek heb gepleegd nodig ik lezers uit mijn beweringen beargumenteerd in twijfel te trekken. Ik kan het namelijk - ook al doe ik mijn best mijn mening te staven- wel eens mis hebben.

Vandaag staan wij stil bij het overlijden van Richard Hamilton

maandag, september 12, 2011

Ik niet

Natuurlijk is het verschrikkelijk wat er gebeurde op die 11e september 2001 in New York; Zo'n 3000 onschuldigen vonden de dood toen twee vliegtuigen doelbewust de torens van het Word Trade Center in werden geboord en de wereld was geschokt. Omdat de aanslag was gepleegd door Moslims begonnen mensen overal te waarschuwen voor "het gevaar van de Islam".

Vergeten was dat het christenen waren die Moslims het hoofd afhakten wanneer die weigerden zich te bekeren tot het christelijk geloof. Vergeten was dat het christenen waren die de originele bevolking van Noord-Amerika doelbewust decimeerden omdat zij zich superieur voelden aan "die barbaren".

Maar de feiten liegen niet: de na "9/11" uitgevoerde vergeldingsacties kostten tot heden aan tienduizenden onschuldige burgers in ondermeer Irak en Afghanistan het leven. Exacte aantallen zijn niet bekend want niemand neemt de moeite om de lijken te tellen van "die achterlijke Moslims". En dan jezelf 'beschaafd' durven noemen? Het lef!

Als al het geld dat werd besteed aan het bestrijden van terreur (de zogeheten 'War on Terror') zou worden besteed aan de bestrijding van honger (ruim 35.000 doden per dag), onderwijs (miljoenen kinderen kunnen niet naar school), of zorg (tienduizenden sterven aan eenvoudig te bestrijden ziektes) zou de wereld er een heel stuk beter uit zien. Echt waar.

Bedenkt u maar eens wat er met 300 triljard dollar voor goeds gedaan zou kunnen worden....

Verreweg het meeste geld dat is en wordt gebruikt voor "de bestrijding van terreur" is geleend waardoor de 'War on Terror" direct verantwoordelijk is voor de wereldwijde kredietcrisis. Met dank aan de banken die - tegen beter weten in - hypotheken en andere leningen bleven verstrekken, wetende dat die nooit afgelost konden of zouden worden.

Wij eisen van Griekenland dat dat land binnen een paar jaar al haar schulden aflost. Maar waarom eisen we dat niet van Amerika? Dat land loopt inmiddels tientallen jaren achter met betalen van de jaarlijkse VN-contributie. Zijn we bang voor Amerika en durven we het vingertje alleen maar op te heffen naar relatief zwakke landen? En waarom geven wij Frankrijk en Duitsland niet op hun sodemieter omdat zij zelf als eersten de regels overtraden die zij zelf hadden opgesteld voor landen die lid mogen worden van de EU?

Je zou kunnen denken dat onze overheid (inclusief de gedoogpartners) bestaat uit een stel bangepoeperts dat uitsluitend mensen durft aan te pakken die zij als zwak zien: schoolkinderen, bejaarden en gehandicapten bijvoorbeeld. Gebruikers van het openbaar vervoer zijn nog zo'n melkkoe; door het hele land heen worden bus- en tramlijnen opgeheven en tegelijkertijd gaat de prijs van een kaartje fors omhoog. Niet vreemd dat sommigen het niet meer kunnen of willen betalen en gaan zwartrijden. Om dat zwartrijden tegen te gaan ("Een crimineel is een crimineel en 'Befehl ist Befehl') overweegt men nu de introductie in bussen van camerabeveiliging met gezichtsherkenning...

Waarom roepen mensen toch om camerabeveiliging bij kinderdagverblijven? Als remedie tegen de handelingen van mensen als Robert M? De "strijd tegen pedofilie" is ook al zo'n hetze. Vervang voor de lol het woord 'pedofilie' in al die negatieve stukjes 'ns door "homofilie', dan zegt u precies wat uw (groot)ouders zeiden over homoseksualiteit maar dan over een andere bevolkingsgroep!

Vanwege een paar idioten zijn er opeens velen die roepen dat mannen niet in de kinderopvang horen te werken. (Wellicht een interessant onderwerp voor een nieuw stukje: waarom onstaat er geen hetze tegen hetero-seksuele mannen die vrouwen verkrachten? Dat zijn er vele malen meer dan de gevallen waarbij er een kind seksueel wordt misbruikt. Overigens doorgaans door een familielid of andere bekende. En ja, er zijn ook vrouwen die kinderen seksueel misbruiken.)

Of zoals iemand in een commentaar bij De Telegraaf schreef: "Ik vind het niet horen en zelfs eng wanneer een man lief doet tegen een kind."

Heel begrijpelijk, zo'n reactie. Mannen horen tenslotte dagelijks hun eigen vrouw te verkrachten en hun kinderen er met de riem van langs te geven...

Nee, als er èrgens camera's moeten worden opgehangen als middel tegen kindermishandeling dan is dat natuurlijk gewoon in particuliere woningen. Wist u bijvoorbeeld dat jaarlijks meer kinderen worden vermoord door de eigen ouders dan er omkomen bij terroristische aanslagen?

Nog zo'n opvallend cijfer: dagelijks (!) sterven meer mensen door gebruik van alcohol dan per jaar aan terroristische aanslagen. Ieder jaar sterven zo'n 2,5 miljoen mensen aan de gevolgen van alcoholmisbruik. Dat is 4% van het totaal aantal doden wereldwijd.

Met name in Islamitische landen vallen de minste doden door alcohol...

Toch zijn er mensen die hun angst voor (Moslim-)terreuraanslagen wegspoelen met diverse glazen alcohol.

Snapt u't nog? Ik niet.

Deel dit bericht