Mijn verhalenbundels zijn te koop via Bol.com én via Lulu.com!

zaterdag, juni 05, 2004

Tri's Roadshow
U kunt zich herinneren dat ik een tijdje terug het Ministerie van Verkeer en Waterstaat had aangeschreven in verband met de prijsverhoging van 7.69% van een roze strippenkaart? Ik was het ook vergeten. Tot ik gisteren dit antwoord ontving:

Geachte T,
Hierbij reageer ik op uw vraag in uw e-mail van 5 januari 2004 over de tariefstijging van de nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer.
U geeft in uw e-mail aan dat de prijs van een roze strippenkaart is gestegen met 7,69%. De tariefstijging van de roze strippenkaart heeft twee oorzaken. Ten eerste bestaat de tariefstijging uit de stijging door gestegen lonen en prijzen en ten tweede uit de afname van het reductiepercentage van 36,67% naar 34%. Hierdoor is het tarief van de roze strippenkaart gestegen van €3,90 naar €4,20.
De exploitatie van het openbaar vervoer kost veel geld waarvan de rijksoverheid ongeveer 2/3 deel betaalt. Als gevolg van de verslechterde economische situatie heeft de rijksoverheid minder geld te besteden. De reizigers in het stad/streekvervoer zullen ook een bijdrage moeten leveren om het huidige niveau van voorzieningen in het stad/streekvervoer op peil te houden. Minder geld zou leiden tot minder bussen en met deze verhoging wordt geprobeerd dat zoveel mogelijk bussen blijven rijden.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,


Directoraat Generaal Personenvervoer,


Stafafdeling Personeel, Communicatie en Organisatie
Aha! Het reductietarief is afgenomen. Dat wist ik dus niet.
Weer wat geleerd.


Hans Hillen, voorzitter van het College voor Zorgverzekeringen
vindt dat de hypotheek-rente moet worden afgeschaft. In plaats dat 50-plussers het zo behaalde extra'tje gebruiken voor een nieuwe boot,
een dakkapelletje of een wereldreis kan volgens hem het geld beter worden gebruikt om mensen te helpen die NIET zichzelf kunnen bedruipen.
Zowaar een socialistisch standpunt
(Wie genoeg heeft om te delen doet dat ook)
ingenomen door een CDA-coryfee.
Wonderen bestaan, mensen.


Nadat m'n zoon weer velig op school was afgeleverd even een bakkie gedaan bij buurvrouw Angélique die de schone taak op zich nam mij een aantal gedichten voor te dragen.
Vervolgens naar de fysiotherapeute die mij een aantal oefeningen meegaf ter verbetering van mijn lopen. De oefeningen in praktijk gebracht door met thuislating van de wandelstok Wolkewietje en mijzelve per taxi te laten vervoeren naar de studio's voor het bijwonen van een opname van Dit Was Het Nieuws. Te gast waren dit keer Relus ter Beek en Frank de Grave, beiden voormalig minister van defensie. Er werd regelmatig gediscussieerd op het scherpst van de snede en laat ik daar nu van houden! De (verlengde) naborrel was ook uitermate gezellig. Zo kwam het dat mijn zoon mijn vanmorgen om eerst half twaalf wekte door gebruikmaking van de deurbel. Hij en m'n moeder kwamen broodjes brengen (die uitstekend pasten bij de koffie verzorgt door Wolkewietje) en zijn zalf ophalen. Helaas, die had ik gisteren aan buurvrouw Johanna meegegeven met de opdracht die bij haar bezoek aan Fer bij oma thuis des morgens mede te nemen...

Max blij gemaakt met cavia-snoepjes en onderhoud gepleegd aan m'n waterbed. En nu ben ik moe...Terwijl ik ook nog door VJ Zanne ben uitgenodigd om naar de TRI'S Roadshow te komen. Voor wie nog wel puf heeft: het muziek-festival duurt tot minstens middernacht vandaag en dit zijn de adresgegevens: Fort 'Werk aan de Spoel', Goilberdingerdijk 40j Culemborg


Geen opmerkingen: