Mijn verhalenbundels zijn te koop via Bol.com én via Lulu.com!

zaterdag, april 17, 2004

Stormfront II


Meer over (de mensen achter) Stormfront:
Don Black, de beheerder van de Stormfront-website, is een enge meneer die zijn ideeën vergelijkt met die van de Founding Fathers. Lees hier meer.
Hij kan niet worden aangepakt vanuit Nederland maar dat geldt wél voor zijn Nederlandse (ex-)aanhang. Zo is daar degeen die zich Der Adler noemt.
Leest U zijn geschriften voor eigen risico...


Buurvrouw Angélique (die zo goed was een aantal knopen in mijn lijf gisteravond onder handen te nemen) liet mij gistermorgen kennismaken met de muziek van OutKast.
Bijzonder humorvol en leuk bovendien hoewel ik natuurlijk niet élk van hun liedjes goed vind. Op het werk vandaag veelvuldig samen met collega Minouk meegezongen met "Dancing in the Moonlight" van Toploader. Wordt je lekker vrolijk van...

Op de weg terug naar huis de tram gedeeld met Lucia en even later gebabbeld met buurvrouw Ingrid. Daarnaast ook nog even buurvrouw Janine gesproken.

Strakjes Eva halen en aan haar mama vragen of het goed is dat zij morgen meegaat naar het circus om haar vader en broer te zien optreden. Daarna, zo is de planning, gaat het gezinnetje volop genieten van Ezeltjesdag.


Hier is de reaktie van de ING Groep op mijn vraag aangaande de absurd hoge beloningen voor topmanagers:


Geachte heer,Dank voor uw e-mail van 15 maart 2004 waarin u reageert op de berichten over de beloning van de Raad van Bestuur die naar aanleiding van de publicatie van het Jaarverslag 2003 van ING Groep in de media zijn verschenen.


Vooral de bekendmaking van de forse stijging van de salarisverhoging van de Raad van Bestuursleden heeft tot veel commotie geleid. Wij begrijpen die commotie, het tijdstip waarop we hiermee naar buiten komen is buitengewoon ongelukkig in het licht van het Sociaal Akkoord voor het jaar 2004 waarin een nullijn is afgesproken.


Ondanks het ongunstige tijdstip, heeft de Raad van Commissarissen ervoor gekozen om via een persconferentie en via interviews in het personeelsblad open en eerlijk over dit onderwerp te communiceren.


De achtergronden van de discussie rond de RvB-beloning bij ING zijn inmiddels bekend. Uit een onafhankelijk onderzoek in 2002 is gebleken dat de topinkomens bij ING ver achterliggen bij een groep vergelijkbare Nederlandse dan wel Europese ondernemingen. De Raad van Commissarissen (RvC), die beslist over de salarissen van de leden van de Raad van Bestuur, vindt dat een ongewenste situatie. ING wil op alle niveaus, van hoog tot laag in de organisatie marktconform belonen. Een groot internationaal concern als ING moet toptalent uit de markt kunnen aantrekken en motiveren zich langdurig aan ING te binden.


De Raad van Commissarissen heeft daarbij gekozen voor een resultaatgerichte beloning die variabel is en direct afhangt van de vooraf vastgestelde doelstellingen en van de individuele prestaties van een bestuurder. Als ING het goed doet, profiteert de bestuurder daarvan mee, doet ING het slecht, dan ziet hij dat ook direct terug in zijn beloning. Doelstellingen zijn dat uiteindelijk 1/3 van het salaris van een RvB-lid bestaat uit een vast jaarsalaris, en 2/3 uit korte- en langetermijnbonussen en dat via de variabele beloning het gat gedicht wordt met de concurrentie.


Het is in ieders belang dat ING op de lange termijn een goed geleid bedrijf blijft met de juiste mensen uit binnen- en buitenland. Resultaatafhankelijke beloning acht de Raad van Commissarissen een belangrijke impuls voor de interne kwaliteitsverbetering. Dat komt uiteindelijk ook de dienstverlening aan de klant ten goede.


Prestatiebeloning is goed voor de interne cultuur van ING en goed voor de concurrentiepositie van ING op de arbeidsmarkt. De Raad van Commissarissen is ervan overtuigd dat dit een eerlijk systeem is met scherpe, ambitieuze doelstellingen, dat volledig in lijn is met de aanbevelingen die onlangs zijn gedaan door de Commissie Tabaksblat.


Meer informatie over de achtergronden van het beloningsbeleid van ING kunt u vinden op ons internet (www.ing.com). Daarop is het volledige jaarverslag 2003 gepubliceerd en interviews met de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van ING.


In het verslag “ING in de Samenleving 2003”dat medio 20 april a.s. zal verschijnen kunt u lezen hoe betrokken ING blijft bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Namens de Raad van Bestuur hopen wij u hiermee een beter beeld te hebben geschetst van het nieuwe beloningssysteem en vertrouwen erop dat deze toelichting bijdraagt aan de bestendiging van onze relatie met u als belangrijke stakeholder.


Hoogachtend,

N.C. Jue
Director Corporate Communications
ING GroepNu vraag ik mijzelve af: als die prestatiebeloning van zo groot belang is voor het bedrijf,
waarom geldt die dan niet voor de "gewone" werknemer?
Ik zal't ze'ns vragen...

Geen opmerkingen: