Mijn verhalenbundels zijn te koop via Bol.com én via Lulu.com!

woensdag, maart 31, 2004

Goed nieuwsGetuige de volgende ingevoerde zoektermen lijkt het droef gesteld met de kennis van de Nederlandsche taal op grammatikaal gebied: welke maand zonnebloemzaadjes naar buiten en paspoort ouder 12 weiger en yu-gi-oh winkels in nederland waar zijn ze. Dat het ook anders kan bewijst deze zoekert:
voor marc dutroux moet de doodstraf gelden. Grammatikaal gezien uiterst correct.Op mijn vraag inzake de vergoeding van vliegtickets voor nabestaanden van slachtoffers van aardbevingen in het buitenland kreeg ik antwoord van de gemeente Rotterdam:

Geachte heer,De regeling is inmiddels beeindigd en SoZaWe heeft nog geen verzoek van het
gemeentebestuur
gehad om in de nieuwe situatie (aardbeving Turkije) een dergelijke regeling
te maken.
Mocht dit komen, dan zullen wij het gemeentebestuur adviseren hoe te
handelen.Met vriendelijke groet,

Ruben AutarU ziet't: de regeling is (vooralsnog) afgeschaft. Wat mij betreft is dat goed nieuws.Slegs weinige uren later kwam er antwoord van de gemeente Den Haag:Beste heer,In uw vraag ligt de suggestie besloten dat er sprake zou kunnen zijn van een ongelijke behandeling. Daar lijkt mij geen reden voor.
Ik vermoed dat er in Den Haag geen mensen wonen met familie in gebied dat door de aardbeving is getroffen. Mij is dit nieuws eerlijk gezegd ontgaan. Kunt u mij zeggen hoe groot het aantal slachtoffers is?
Bovendien zijn de effecten van aardbevingen soms zeer uiteenlopend. Als de omstandigheden elders vergelijkbaar zouden zijn, zou een soortgelijke aanvraag op eenzelfde manier behandeld worden.
Over de vraag of begrafeniskosten wel of niet onder de regeling van de bijzonder bijstand vallen is geen algemene uitspraak mogelijk; dit hangt van de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager af.Ik hoop dat duidelijk is dat ik uw vraag niet naast mij heb neergelegd.Met vriendelijke groet,


Robert van der Linde,
beheerder postbus SZW
PS,. Uw klacht over het niet goed werkende klachtenformulier zal ik doorgeven.
De conclusie mag worden getrokken dat volgens de betrokken personen per individueel geval bekeken zal worden of iemand recht heeft op een reisvergoeding
in geval een familielid in het buitenland overlijdt. Het bericht dat uitsluitend Marokkaanse nabestaanden van slachtoffers van een zekere aardbeving massaal (geld voor) vliegtickets ontvingen verwordt hiermee tot een doelbewuste aktie van de media om de Marokkaanse gemeenschap andermaal in een kwaad daglicht te stellen.


Wil iemand de betrokken media even vragen wat de bedoeling was van hun aktie?
Ik heb een beetje last van schrijversmoeheid...


Nog meer goed nieuws:

Als uitwisselingsprogramma's zoals Kazaa al gevolgen hebben, is dat het stimuleren van de cd-verkoop
. De redactie van Nu.nl verwijst hierbij naar Amerikaans(...) onderzoek naar de gevolgen van illegaal kopieëren.


Ondanks dat de kinderen van de NSO invalkracht Agnes niet kenden werd het weer een bijzonder prettige werkdag die eindigde met een uurtje spelen in de buitenlucht.
En nu ben ik verkouden...

Gisteravond kregen we nog bezoek van buurvrouw Johanna, buurman Dudo en buurvrouw Petra. Een normale, vrij rustige, avond dus.

Geen opmerkingen: