Elke zondag een persoonlijk weekoverzicht, elke dinsdag wat goed nieuws met een paar katten, elke woensdag een overweging en elke vrijdag een verhaaltje.

Mijn verhalenbundels zijn te koop via Bol.com én via Lulu.com!

Als u mijn stukjes de moeite waard vindt, kunt u een blogdonatie
verrichten. Elke bijdrage is welkom!

donderdag, september 17, 2015

Waarom ik geen VVD stem

Naar mijn mening is de VVD vergeten wat 'dualisme' betekent. In de politiek komt dualisme er op neer dat er een scheiding is tussen de uitvoerende en de controlerende macht. In de praktijk betekent het dat de VVD voortdurend een dubbele moraal hanteert (duaal=tweezijdig). Zo wil men niet dat de overheid zich met het leven van de burgers bemoeit én dat de overheid burgers dwingt te werken, desnoods onbetaald.

Ook is de VVD er voorstander van om mensen die dieren doden of mishandelen flink te straffen én voorstander van de plezierjacht. Waarbij dieren worden verminkt en vermoord, uitsluitend voor het plezier van de jager. Overigens had de PVDA in het verkiezingsprogramma staan 'Geen plezierjacht meer!' maar is nu een tegenovergestelde mening toegedaan. Louter om vriendjes te blijven met regeringspartij VVD. Mensen die PVDA stemden 'omdat die partij tegen plezierjacht is' zijn dus keihard bedrogen.

De VVD wil minder regels en...meer regels!

De partij vindt het bijvoorbeeld prima dat de vroegere Bijstand verder gaat als 'Participatiewet' en dat werklozen onder druk van veel meer regels gedwongen worden onbetaald te werken en daarmee de banen in te pikken van mensen die nu gedwongen ontslagen worden.

Om iedereen te vriend te houden is de VVD tegen wijzigingen in het huidige erfpachtstelsel én vóór wijzigingen in het huidige erfpachtstelsel. Echt waar.

De VVD is ook een groot voorstander van vrijheid en...(misschien raadt u het al) groot tegenstander van vrijheid.

De VVD is in elk geval consequent waar het gaat om tegenstrijdig te zijn aan de eigen standpunten. Zo is de partij voor een gelijke rolverdeling in ouderschap én vindt men het veel te ver gaan dat de EU wil dat vaders minimaal twee weken ouderschapsverlof krijgen (tegen 16 weken voor vrouwen) in plaats van de huidige maximale drie dagen.

De VVD is tégen aantasting van 'Nationaal Cultureel Erfgoed' zoals de viering van Sinterklaas mét Zwarte Piet (PVV-stemmers noemen het 'Ouwe tradisies!') 'want nationale tradities moeten behouden blijven!' én voor het afschaffen van Nationaal Cultureel Erfgoed dat bekend staat als stierenvechten 'want nationale tradities moeten met hun tijd meegaan!'

Ook pleit de VVD voor een hardere aanpak van fraude én vindt dat frauderende VVD kamerleden niet zo hard moeten worden aangepakt. Johan Houwers zat voor de VVD in de kamer en sjoemelde met hypotheekgelden. Onder maatschappelijke druk zette de VVD Houwers uit de fractie. Nu zit hij als eenmanspartij in de Tweede Kamer. Voor zijn hypotheekfraude ter waarde van €1 miljoen betaalde hij een boete van maar liefst €4000...

Mensen kennen de VVD als een partij die pleit voor ouderwetse orde en gezag maar de mensen die voor de VVD politiek bedrijven hanteren opvallend vaak een tegenoverliggende moraal. Met name waar het gaat om financiële fraude. Wat in gewone mensentaal overigens 'diefstal' heet. Ook liegen keurt de partij sterk af. Behalve wanneer hun eigen ministers dat doen natuurlijk.

De Volkspartij Voor Democratie eist dat dronken autobestuurders harder worden aangepakt én vindt dat de eigen fractiegenoot Matthijs Huizing niet zo hard moet worden aangepakt wegens rijden onder invloed. Tenminste drie maal. Maar pas van de laatste keer betrapt worden had hij spijt. Van de eerdere keren blijkbaar niet. Dus.

De VVD vindt dat mensen die werkloos zijn gestimuleerd moeten worden zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan, bijvoorbeeld via een zo kort en laag mogelijke werkloosheidsuitkering én pleit voor een versobering van de wachtgeldregeling (vijf jaar lang 80% van het laatstgenoten salaris) voor politici. Waarom de VVD niet wil dat voor politici dezelfde regels gelden als voor burgers (wie werkloos raakt gaat de WW in (maximaal 3 jaar 70% van het laatstgenoten salaris) en daarna de Bijstand) is niet bekend. Ook niet bij de VVD. Zeggen ze.

Over migranten zegt de VVD dat die maar zo veel mogelijk terug moeten naar het land van herkomst en het verdrag met Marokko over het naar Nederland halen van goedkope Marokkaanse arbeidskrachten moet worden opgeheven. Een beetje dubbel wel want het was juist de VVD die in 1972 (samen met de voorlopers van het CDA) dat verdrag sloot! Ja, beste lezers: dat ons land werd 'overspoeld' met 'van die buitenlanders' was een idee van rechts en niet van links. Echt waar. Ruim twee derde van alle regeringen die wij hebben gehad worden bestempeld als rechts. Dat 'alles' dus 'de schuld is van links' is een pertinente leugen.

Overigens waren het juist de enkele linkse regeringen die ervoor zorgden dat de staatsschuld in een bepaald jaar lager was dan in het jaar daarvoor. Dus dat 'links' slecht zou zijn voor de economie en welvaart is óók al een leugen. Maar dat terzijde.

Maar ach, dat de VVD goed kan liegen is al vaker aangetoond. Bijvoorbeeld door bewindslieden Opstelten en Teeven. Die laatste is weliswaar opgestapt als staatssecretaris maar teruggekeerd als kamerlid met behoud van zijn hogere salaris als staatssecretaris! Opvolger Ard van der Steur 'kent mensen die zijn gestorven aan het gebruik van wiet en hasj' (en is dus een beetje wereldvreemd want dat is namelijk onmogelijk) en is er als kampioen debatteren trots op dat hij zich makkelijk 'onder een boete of bekeuring uit kan lullen'. Hij was onder meer partner bij advocatenfirma Nautadutilh, een bedrijf dat betrokken was bij een fraude van €10 miljard (...) bij het Italiaanse zuivelbedrijf Parmalat.

Ard van der Steur past prima bij de VVD. Hij vindt namelijk dat er meer geld moet gaan naar de politie én dat er minder geld moet gaan naar de politie.

Over dierenwelzijn is de VVD helder: mensen die dieren geweld aandoen moeten hard worden gestraft én er moeten meer dieren worden afgeschoten.

Om dit stukje een beetje te verluchtigen hier een grappig stukje over deze nieuwe VVD-minister. Ook grappig: dit promotiefilmpje van VVD Cranendonck waarin men zegt te gaan voor een 'duurzaam industriepark'. Men wil blijkbaar op exact hetzelfde stuk land én meer industrie én meer natuur. Humor!


Samenvattend: Vraag de VVD of men ergens voor of tegen is en het antwoord is meestal een volmondig: 'Ja!'

Zo. Nu weet u waarom ik geen VVD stem. Neemt niet weg dat u dat natuurlijk niet hoeft te laten. Wij leven tenslotte in een vrij land. Nog wel.

O, en het hoeft natuurlijk niet (het is een vrij land en zo) maar ik heb er een hoop moeite voor gedaan om mijn mening te onderbouwen dus als u op enkele van de linkjes in dit stuk zou willen klikken om het ernaar verwijzende artikel te lezen...graag! Het hoeft natuurlijk niet nu en vandaag. En mocht uw mening anders zijn dan de mijne (en ik sluit dat niet uit want wij zijn allen anders) dan zou ik het erg waarderen als u die mening gepaard zou laten gaan met een degelijke onderbouwing waar u zelf over nagedacht heeft (maar een betrouwbare link is voldoende). Dank u!

woensdag, september 16, 2015

Racisme uitgebannen? Nog even niet.

Hopelijk leven wij eerdaags in een maatschappij waarin gekeken wordt naar hoe een individu past in het geheel in plaats van hoe een individu gevormd kan worden zodat-ie in het geheel past.

Wie zijn gelukszoekers?

'Vind jij écht dat alle mensen en hun kinderen die naar Australië kwamen in de hoop op een beter leven terug moeten naar het land van herkomst?'
-'Ja, al die gelukszoekers moeten opzouten!'
'Maar waar laten wij al die Nederlanders?'

Veel mensen zijn tegen de komst van economisch vluchtelingen. Behalve wanneer die vluchtelingen een lichte huidskleur hebben en naar de kerk gaan in plaats van naar de moskee. Op Facebook drukt men zich uit in bedekte termen maar op Twitter toont men de ware aard en zijn scheldpartijen en racistische kreten aan de orde van de dag.

Logisch want op Facebook is het lastig om je mening anoniem te uiten en op Twitter heb je in een paar seconden een anoniem account aangemaakt. Wanneer men een mening anoniem kan uiten is die opeens een heel stuk minder genuanceerd.

Objectiviteit

Natuurlijk is het niet makkelijk om objectief verslag uit te brengen. Iedereen heeft een ander opleidingsniveau, achtergrond, ervaring of familiegeschiedenis. Iedereen volgt andere media, heeft andere denkbeelden en luistert naar andere mensen. Maar wanneer mensen liegen om hun gelijk te krijgen en zichzelf tóch objectief blijven noemen en anderen dan zelfs zeggen dat het van die fijne en integere mensen zijn die nooit bewust andere (groepen) mensen belasteren dan mag ik dat graag aan de kaak stellen. Neem bijvoorbeeld de door veel rechtse mensen bejubelde (en helaas inmiddels overleden) professor Smalhout. Mij was verteld dat deze man altijd objectief was en nooit iets negatiefs zei over complete bevolkingsgroepen, in tegenstelling tot schrijver dezes. U begrijpt: mijn nieuwsgierigheid was gewekt en ik ging op zoek naar informatie over deze held.

Smalhout

Hij presteerde het om als 'feit' (zie hier een interview waarin hij dat beweert) te presenteren dat 75% van alle gevangen in Nederland van Marokkaanse komaf is. Simpelweg een glasharde leugen, bedoeld om zijn achterban te laten geloven dat alle Marokkanen crimineel zijn. In werkelijkheid (ja, ik weet het, PVV-stemmende lezers: 'Cijfers zijn maar feiten die niets met de werkelijkheid te maken hebben, behalve wanneer ze 'het gelijk' van Wilders aantonen.') In werkelijkheid is iets meer dan 10% van alle gevangenen in Nederland van Marokkaanse komaf. Net ietsje minder dan de 75% die word genoemd in het niet-bestaande onderzoek van professor Smalhout. Het aantal niet-westerse allochtone gevangen is overigens stevig gedaald in de loop der jaren dus ook de bewering van sommigen dat er steeds meer allochtonen in de gevangenis komen is (helaas voor hen die graag Marokkanen overal de schuld van geven) in strijd met de werkelijkheid.

Wat is racisme?

En ja, iedereen die zegt dat alle Marokkanen crimineel zijn is een racist, ook al zijn Marokkanen op zich geen ras. Racisme is namelijk "elk onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur gebaseerd op ras, huidskleur, afstamming, of nationale of etnische oorsprong die het doel of effect heeft van opheffing of aantasting van erkenning, genieting of uitoefening, op basis van gelijkwaardigheid, van mensenrechten en fundamentele vrijheden in het politieke, economische, sociale, culturele of enig ander veld van het openbare leven". (Bron: wikipedia)


Asielzoekers

Onlangs werd bekend dat asielzoekers de Nederlandse economie vooruit helpen. Dankzij de toestroom van asielzoekers naar Nederland vonden duizenden mensen een betaalde baan en mensen die een inkomen hebben steunen daarmee de (lokale) economie waardoor nog meer mensen aan een betaalde baan komen. Laat dus maar komen, die asielzoekers! Het wachten is nog op de draai van de VVD...(Van 'Asielzoekers kosten ons geld!' naar 'Asielzoekers leveren ons geld op!')
Als u op onderstaand plaatje klikt wordt die groter en leest u de feiten over immigranten in Engeland:

Economisch vluchtelingen uit christelijke blanke landen heten overigens geen vluchtelingen maar 'expats'.

Van oudsher beoordelen mensen elkaar op verschillen in kenmerken. 

Piemel

Blijkbaar is het van belang wat iemand's geboortejaar is ('1976? Sorry, die vind ik te oud.'), wat het formaat van de neus is ('Volgens mij is het een jood, daar doe ik liever geen zaken mee.'), het al dan niet hebben van een penis ('Mensen met een piemel zijn niet welkom in onze organisatie die strijdt voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen.').  

Charleston

De man die in Charleston 9 mensen doodschoot deed dat alleen maar omdat dat ging om mensen van wie de huid een donkerder teint hebben dan de zijne. Zijspoortje: sommigen zien het als oplossing dat dan maar meer mensen een pistool bij zich moeten dragen. Alsof het hebben van een pistool in je broekband kan voorkomen dat je lafhartig in de rug wordt geschoten! Maar - zoals gezegd - dat dus terzijde.

Saartjie Baartmans

Gelukkig kennen we in het fijne vrije Nederland en België al eeuwen geen racisme meer! Toch? Fout. Wettelijk gezien is racisme dan vrijwel uitgebannen (Voor bijvoorbeeld mensen van Antilliaanse komaf maken (lokale) overheden blijkbaar graag een uitzondering op het anti-discriminatiebeginsel in de Grondwet.)

Nog in 1974 stelde men bij 'ons' in 'het vrije westen' de genitaliën tentoon van Saartjie Baartmans, een vrouw uit Zuid-Afrika, lid van de beroemde stam der Hottentotten. Tijdens haar leven werd zij bespot en bepoteld vanwege haar uiterlijk en decennia na haar dood nog steeds. Door uw en mijn voorouders.

En ja, uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat het inderdaad waar is: racisten zijn dom
En ja, er zijn ook vluchtelingen die per trein ons land binnenkomen. Vandaar even dit mooie liedje (gewoon een associatie). 'Downbound train' van Bruce Springsteen.

Deel dit bericht