Mijn verhalenbundels zijn te koop via Bol.com én via Lulu.com!

vrijdag, augustus 28, 2015

Ze deden het! (Een verhaaltje)

Het was liefde op het eerste gezicht
maar een liefde die niet mocht zijn
want zij was elf en hij was veertien.

Samen zaten zij in het kamp.
Waar het niet fijn was.

Zij beloofden elkaar de bevrijding te vieren met vuurwerk.
En zij werden bevrijd. Maar verloren elkaar uit het oog.

Later, 69 jaar later, herontdekten zij elkaar
en maakten hun belofte waar:
zij staken samen vuurwerk af.

Misschien wat laat maar ze deden het!

========================
Meer lezen? Mijn auteurspagina

donderdag, augustus 27, 2015

Virtueel gesprek: participatiewet

Virtueel gesprek met een ambtenaar van een gemeente, betrokken bij het uitvoeren van de participatiewet:

-'Mag een klant vanuit de participatiewet (als in 'de vroegere Bijstand') een bijbaantje hebben, zoals bijvoorbeeld een folderwijk of als vakkenvuller?
'Ja en nee.' Het bijbaantje mag maar alle inkomsten daaruit worden verrekend met de uitkering.'
-'Met welk doel  mag de persoon die zijn of haar best doet eigen inkomsten te genereren die niet houden?'
'Eh...dat weet ik eigenlijk niet maar dat is nu eenmaal zo en regels zijn regels, he?'

-'Mag een 'bijstandstrekker' vrijwilligerswerk verrichten?'

'Ja natuurlijk! En nee, niet wanneer dat vrijwilligerswerk op regelmatige basis plaatsvindt. Behalve wanneer de gemeente het vrijwilligerswerk oplegt.'
-'Volgens het Europees Gerechtshof is opgelegd vrijwilligerswerk geen vrijwilligerswerk maar dwangarbeid. Beseft u dat u door het opleggen van dwangarbeid internationaal afgesproken wetgeving, waaronder de conventie van Genève, overtreedt?'

'Eh...o, is dat zo?'

-'Ja. Volgende vraag: mag iemand vanuit de Participatiewet zijn of haar moeder verzorgen als Mantelzorger?'

'Nee, want dan staat die persoon de eigen reïntegratie in de weg door hele dagdelen niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Bovendien pakt u dan de betaalde baan af van een professionele thuishulp.'

-'Als iemand vanuit de Participatiewet een 'gratis werkervaringsplek met behoud van uitkering' krijgt toegewezen door de gemeente, is die persoon dan die paar maanden tijdens het verplicht 'maatschappelijk nuttig zijn' wel of niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt? En in het verlengde daarvan: mag iemand - wie dan ook - reïntegratie van een klant van de Participatiewet in de weg staan?'

'Nee, niemand mag die reïntegratie in de weg staan.'

-'Maar door iemand te verplichten twee maanden gratis te werken voor 32 uren per week staat de gemeente doelbewust de reïntegratie van die persoon in de weg!'

'Eh, ja...eh...nee...eh, nu weet ik het ook niet meer!'

-'Laatste vraag: wanneer legt u uzelf een boete op omdat u zich doelbewust niet aan uw eigen regels houdt en hoe hoog is die boete?'

Lees: 
en: