Nieuw stukje? Ontvang een e-mail!

Mijn verhalenbundels zijn te koop via Bol.com én via Lulu.com!

vrijdag, februari 09, 2007

Instinct

Instinct

Rita Verdonk. Kent U haar nog? Ooit was zij minister voor integratie. Die post raakte zij kwijt toen er, terwijl zij reedsch demissionair was, een motie van afkeuring werd aangenomen vanwege haar asielzoekersbeleid waarmee zij de wil van een kamermeerderheid negeerde. Even tussendoor: volgt U nog waar ik het over heb?

Jedenfalls: zij heeft besloten alsnog tegen het advies van de Raad van State in te gaan en de Tweede Kamer doodleuk voor te stellen haar uit te maken voor racist. Zij wil namelijk alsnog uitsluitend Antiliaanse jonge criminelen terug kunnen sturen naar de Antillen. Dat dat in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens maakt helegaar niets uit voor IJzeren Rita. Kan iemand haar even vertellen dat zij geen minister van Integratie meer is? Het lijkt er overigens sterk op dat zij moedwillig adviezen naast zich neerlegt. Als iemand haar nu eens adviseert NIET voor de trein te springen...?... ;-)

Hoogstwaarschijnlijk kan ik nu worden aangeklaagd voor bedreiging. Net als die voetballer laatst die mogelijk gevangenisstraf boven het hoofd hangt voor het met de dood bedreigen van de scheidsrechter. Na een vrij normaal akkefietje schijnt hij geroepen te hebben:"Ach, val toch dood man." Als je het mij vraagt moet de betreffende scheidsrechter in therapie omdat hij weigert te begrijpen dat het hier niet gaat om een doodsbedreiging maar om weinig meer dan een verwensing. Niet netjes maar volstrekt legitiem. Nog wel.

Intussen worden wij banggemaakt met alweer een alarm. Een sneeuwalarm ditmaal in tegenstelling tot het stormalarm van niet zo lang geleden. Vroeger werd er simpelweg een waarschuwing uitgesproken maar tegenwoordig is het alsof men wil doen voorkomen dat een of andere gemene terrorist met opzet het stukje wegdek waar jij met je voiture overheen wil zoeven inspuit met een vloeistof die bij bevriezing verhardt én glad wordt.

Toch een beetje eigen schuld hoor van de burgerij want zij heeft zelf aan de overheid bewezen dat bange mensen makkelijk onder controle te houden zijn. Diverse privacy-aantastende maatregelen -nog niet zo lang bestempeld als nazi-praktijken- zijn doorgevoerd zonder een woord van protest.

Gelukkig hebben wij de Europese Unie die probeert te voorkomen dat de VS alles mag doen met alle passagiersgevens van mensen die van Europa naar Amerika reizen. In het kader van "terrorismebestrijding" wil men weten naar welke kerk U gaat, of U wel eens op vakantie naar een communistisch land bent geweest, wat Uw bloedgroep is, Uw favoriet broodbeleg en Uw e-mail adres. Wat zij niet willen is dat de EU inzage krijgt in privé-gegevens van Amerikanen. Dat hoeft ook niet want dat zijn stuk voor stuk eerbare burgers met uitsluitend vredelievende bedoelingen. Toch?

Soms zijn mijn bedoelingen niet geheel vredelievend en ben ik ronduit kwaad. Wanneer mensen mij het kwaad-zijn dan nog'ns kwalijk nemen wil ik eigenlijk alleen maar grijnzen en heel hard slaan. Gelukkig voor sommigen ben ik beschaafd en neem ik mijn toevlucht tot andere manieren om mijn gram te halen. Maar weest voorzichtig: beschaving is niets meer dan een dun laagje vernis over een beestachtig instinct.

Vandaag staan wij stil bij het overlijden van Anna Nicole Smith

Geen opmerkingen: