Nieuw stukje? Ontvang een e-mail!

Mijn verhalenbundels zijn te koop via Bol.com én via Lulu.com!

vrijdag, februari 20, 2009

Elektronisch Patiëntendossier

Barack Obama heeft moeite met het vinden van ministers. Geen wonder nadat hij heeft laten weten op zoek te zijn naar integere mensen met kennis van zaken die bovendien bereid zijn voorlopig af te zien van de jaarlijkse bonus.

Zelf hoef ik geen bonus maar vraag ik simpelweg om waar ik recht op heb. Zo verdiende ik in mijn laatste baan 1400 euro netto per maand en hoor ik dus van de WW 70 procent daarvan te ontvangen. Volgens hun berekening is dat minder dan 800 euro per maand. Nu heb ik -als alleenstaand ouder- recht op ruim 900 euro per maand maar een aanvulling ontvang ik niet. Zelfs niet van het DWI, de Sociale Dienst.

Mijn zoon viel het op dat veel mensen niet sociaal bezig zijn maar nogal egoïstisch. Bijvoorbeeld bij de uitspraak "O, mijn god!" ook wel "Oh, my god!" en "OMG" voor de jeugdige MSN-gebruikers. Terwijl de diverse religieuze groeperingen het vaak met elkaar eens zijn dat er maar één God is maar dat verschillende groepen simpelweg een andere invulling geven aan het begrip.

Stel nu eens -deze theorie is door ons vanmorgen vroeg gezamenlijk uitgedacht- dat telkens als iemand de uitdrukking "OMG" gebruikt God een nieuwe persoonlijkheid ontwikkelt? Dat zou dan een hoop ellende in de wereld verklaren want een godheid met MPS-syndroom zou wel eens moeite kunnen hebben zijn/haar/het werk te doen. Toch?

Wat een mens al niet bedenkt op een vroege vrijdagmorgen...

Zo bedacht Ab Klink dat ALS maar 330.000 mensen bezwaar maken tegen het EPD er DUS maar 330.000 mensen tegen zijn en dus ruim 15 miljoen voor.

Daarom vroeg ik vandaag aan de leden der Tweede Kamer en aan de ministerraad of zij VOOR danwel TEGEN het EPD zijn. Men heeft twee maanden de tijd om te reageren en wie niet binnen de gestelde termijn reageert is automatisch tegenstander van invoering van het Elektronisch Patiëntendossier.

De Link van Vandaag is een filmpje van 6-jarig voetbaltalent Madin MohammadGeen opmerkingen: