Nieuw stukje? Ontvang een e-mail!

Mijn verhalenbundels zijn te koop via Bol.com én via Lulu.com!

donderdag, augustus 28, 2008

Behoefte

Diverse kabinetsleden blijken vroeger "fout" te zijn geweest en dienen volgens sommigen publiekelijk aan de schandpaal te worden genageld. Maar hoever kun je daarin gaan? Misschien moet de grens worden gelegd bij strafbare feiten zoals ondermeer Wijnand Duyvendak teogeeft die te hebben gepleegd. Maar om iemend te straffen voor "verkeerde" sympathiën? Trouwens: Hij die zonder zonde is werpe de eerste steen. Regeringsleden dwingen op te stappen alleen maar omdat zij liegen (bijvoorbeeld nu men weer beweert dat de kosten van kinderopvang zeker niet zullen stijgen "en trouwens, als die wel stijgen is dat alleen maar een stimulans voor ouders om meer te gaan werken" daarbij voorbijgaand aan het feit dat opvoeden ook een investering in tijd vergt. Natuurlijk gaan de kosten voor kinderopvang omhoog. Beweren dat dat niet zo is heet liegen.) gaat mij wat te ver: Liegen hoort nu blijkbaar eenmaal bij het vak van politicus! Ook Jacqueline Cramer hoeft van mij de Kamer niet te verlaten.

Eerdaags zullen wij de tijdelijke woning moeten verlaten en ons eigenlijke huis weer gaan bewonen. Met weemoed zullen wij denken aan de maanden dat wij geen TV hadden en ons daardoor veelvuldig bezighielden met naar reggae luisteren en Dave Allen-fillmpjes kijken via Youtube.Misschien dat wij nog een paar keer de logstukken uit deze periode zullen lezen. Het kan best lollig zijn om oudere stukjes te herlezen. Zelfs via een mirror-site.

Door bijvoorbeeld het bestaan van mirror-sites is het bijzonder lastig eenmaal gemaakte internet-sporen uit te wissen. Maar zeg zelf: Wilt U echt niet dat een toekomstig werkgever leest dat U een paar maanden terug dronken thuiskwam van een feestje? Schaamt U zich voor het leven dat U leidt? Op het moment dat U iets deed vond U het blijkbaar niet erg om te doen dus waarom er dan later spijt van hebben?

Zo zou ik nooit de herinnering willen missen aan een telefoongesprek van eergisteren waarbij het ene jonge meisje met mij de filosofie doornam van de onwil van het vroeg moeten slapen en haar zus verhaalde van de eerste schoolzwemles alsmede de eerste heuse pianoles.

Hun Grote Broer heeft de laatste tijd ook veel eerste lessen. Latijn bijvoorbeeld waarbij de jongelui meteen aan de slag konden met het vervoegen van het werkwoord “zijn”. Of Techniek waarbij ze een bril dienden te maken door een stuk stevig ijzerdraad te plooien. Of wiskunde, waarbij meteen maar even het binaire stelsel werd uitgelegd.

In “mijn tijd” hoefde je deze basis-computertaal nog niet te kennen. Met maar één computer op 800 leerlingen zonder dat er noodzaak was voor meer van die apparaten bestond er ook geen behoefte.Geen opmerkingen: