Mijn verhalenbundels zijn te koop via Bol.com én via Lulu.com!

woensdag, maart 10, 2004

FraudeOplettende lezertjes zullen zich wellicht herinneren dat ik naar aanleiding
van zijn gedrag op 18 februari jl. een mailtje stuurde aan VVD-kamerlid Hofstra.
Dat ik niet de enige ben die wil dat er wat gedaan wordt blijkt wel uit het feit dat op initiatief van Jan Marijnissen momenteel een fraudedebat wordt gevoerd in de Tweede Kamer.
Welnu: gisteren ontving ik zijn antwoord dat bestond uit de ongecensureerde notulen van de plenaire behandeling van de bouwfraude op 17 en 18 februari. Hierbij een citaat waaruit duidelijk blijkt hoe meneer Hofstra denkt over bouwfraude:
"Als we alle gevallen van bouwfraude moesten aanpakken zouden we tijd tekort komen en daarom moeten we't maar laten rusten."

Oordeelt U zelf:
De heer Depla (PvdA): Voorzitter. Wat de enquêtecommissie eigenlijk al vermoedde, is bewaarheid. Niet alleen in de weg- en waterbouwsector maar ook bij de bouw van ziekenhuizen, scholen en sporthallen blijkt de boel te worden geflest. Bedrijven maken afspraken, prijzen worden opgedreven en nieuwkomers worden buiten de markt gehouden. Dit leidt tot zelfverrijking, prijsopdrijving en uitsluiting van nieuwe bedrijven.
Ik zal een paar "mooie" voorbeelden geven. Ergens wordt een speciaal moeder-kindziekenhuis gebouwd, met de modernste zorg. Er was geen geld meer voor alle mooie dingen die het leven voor die kinderen nog aantrekkelijk maken, omdat de aanbesteding tegenviel. De hele gemeenschap was bezig om met allerlei activiteiten, zoals sponsorlopen, de laatste 250.000 euro bij elkaar te sprokkelen. Nu blijkt dat dit geld helemaal niet nodig was; het is gewoon verdwenen in de zakken van een aannemer die te veel heeft gevraagd.
Alle bedrijven die te veel hebben ontvangen, moeten dat gewoon terugbetalen aan al die scholen, ziekenhuizen en kantoren. Daarnaast moet nu eindelijk eens schoon schip worden gemaakt. Bouwbedrijven werken eigenlijk nog steeds onvoldoende mee. Dit blijkt ook uit het overzicht van de NMa: dertien bedrijven zijn beboet vanwege het niet meewerken aan het onderzoek. Dat is dus niet hetzelfde als vriendelijk meewerken. Alle kaarten moeten nu maar eens op tafel, en in dat licht doet de PvdA-fractie het volgende voorstel. De bedrijfstak moet voor 8 maart alle schaduwboekhoudingen inleveren bij de NMa. Deze worden dan netjes afgehandeld, door te beboeten als er iets aan de hand is. Bedrijven die daaraan niet meedoen, hun schaduwboekhouding niet inleveren en die later toch blijken te hebben, zouden op een zwarte lijst moeten worden geplaatst, waarmee zij voor een tijdje worden uitgesloten van overheidsopdrachten.De heer Hofstra (VVD): Dit is een interessante gedachte. Stel echter dat wij zouden zeggen tegen die bedrijven: legt u het hier allemaal maar neer in deze zaal. Dan zouden wij elkaar waarschijnlijk niet meer kunnen zien. Het kabinet heeft al problemen om te vervolgen wat nu bekend is. Ik ben benieuwd hoe de afhandeling zou moeten plaatsvinden in het voorstel van de heer Depla.


Gezellig, zo'n kopje koffie met pisang goreng bij moeders. Ik heb weer genoten gistermorgen! Lekker lopen roddelen en opscheppen over de Ferman is altijd wel leuk... Invalcollega Laura mocht mij bijstaan bij het gemis van vaste collega Jennifer die nu ziek thuis zit. Een aantal oudergesprekken moest nog worden voorbereid en gelukkig kon daar tijd voor worden vrijgemaakt.
Intussen gisteren ook weer een oudergesprek met succes gevoerd en samen met Ferdinand de plantjes water gegeven bij buurvrouw Angélique.
Vanmorgen was het eerste wat ik merkte een duidelijk pret om zichzelf hebbende zoon. Dat is heerlijk wakker worden, kan ik U verzekeren.
Verder wilde ik vandaag eventjes stilstaan bij het overlijden van Albert Mol.
Na 86 jaar had hij het hier wel gezien...;-(

Geen opmerkingen: