Nieuw stukje? Ontvang een e-mail!

Mijn verhalenbundels zijn te koop via Bol.com én via Lulu.com!

vrijdag, augustus 29, 2003

"Papa?"-"Ja, schat?"-"Ik vind het zo fijn om verschillende genen te hebben.
Daardoor voel ik me zo vrij."-"Da's fijn, schat."
De nieuwe bijstandswet wordt de volgende ramp, ontketend door het huidige kabinet.
Met name de VVD

wil tornen aan de wetten die dit land sociaal hebben
gemaakt. Als ware Keynesianen geloven de VVD'ers en hun vriendjes
dat als je mensen geen geld geeft ze vanzelf wel gaan werken.
Kunnen ze geen werk vinden dan gaan ze vanzelf wel dood.
Probleem opgelost.
Hierbij de tekst van het mailtje dat ik aan de woordvoerder van voornoemde
partij heb verzonden:


Geachte heer Weekers,
Mag ik Uw partijgenoten en Uzelve wijzen op het feit dat in dit land
de Algemene Bijstandswet nog immer van kracht is?
Hierbij een passage daaruit:


Sociaal grondrecht
Iemand die niet zelf in het bestaan kan voorzien heeft recht op bijstand. In artikel 7, eerste lid van de Abw wordt dit als volgt geformuleerd.

"Iedere Nederlander, die hier te lande, in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien, heeft recht op bijstand van overheidswege."Mijn vraag aan U luidt:
Gaat U, als partij, op korte termijn de Grondwet aanpassen of negeert U eenvoudigweg
het bestaan ervan?

Hoogachtend,Rob Oudkerk, de Amsterdamse PVDA-wethouder van A-sociale Zaken,
is het roerend met hen eens en geeft mensen die in de bijstand terechtkomen
twee maanden de tijd om werk te vinden.

Lukt dit, dan krijgen zij het geld waar zij grondwettelijk gezien recht
op hebben, alsnog met terugwerkende kracht uitgekeerd.
Lukt dat niet, dan komt er een busje hen ophalen en worden zij verplicht
gesteld "nuttig" werk te gaan verrichten.
Wellicht zandzakken leggen bij de dijken? Hometrainers rondtrappen
om de NUON-centrales van stroom te voorzien?
Toiletpot-reinigen in huize Oudkerk?
Massale straatgevechten ensceneren teneinde politie, journalisten,
raadsvrouwen, stratenmakers en doktoren aan werk te helpen?

Het is duidelijk dat de heer Oudkerk niet op de hoogte
is van het feit dat hij niet de baas is van Nederland.
Daarom heb ik hem een e-mailtje gestuurd met het volgende als inhoud:


Geachte heer Oudkerk,
Wellicht is het aan Uw aandacht ontsnapt dat wij sinds enige tijd
een grondwet kennen in dit land. Ik ga er tenminste niet van uit dat
U willens en wetens het bestaan
van onderstaand artikel negeert. Tevens ga ik ervanuit dat U na lezing
ervan terug zult komen op Uw recente plannen om mensen
hun recht op bijstand te ontnemen.

<<
Het recht op bijstand is afdwingbaar. Het recht bestaat tegenover
de overheid. De (gemeentelijke) overheid kan niet op eigen houtje
beslissen of wel of niet bijstand wordt verleend. Met andere woorden:
bijstand is een recht, geen gunst. Het recht op bijstand en de taak
van de overheid staat in de Grondwet (Gw) en wel in artikel 20, lid 3

>>


Hoogachtend,Massale stroomuitval in Londen

heeft ervoor gezorgd dat een half miljoen
mensen een paar uur te laat thuis waren voor het eten.
Er lijkt zich een patroon te vormen.
Mocht eerdaags de stroom uitvallen in Parijs, Berlijn, Rome en, laten
we zeggen Amsterdam, dan weet ik't zeker:
Het einde nadert en men weigert dat ons te vertellen.
Zo-ook Balkenende weigerde om zelfs de leden van zijn kabinet
in te lichten over wat hij had bekokstoofd met Tony Blair.
Ach, waarom zou je de regering vertellen hoe jij het landsbelang
denkt te dienen? Ze zijn allemaal vééél te dom om jouw briljante plannen
te begrijpen. Sterker nog: je bent zo geweldig dat je vaak jezelf niet eens
begrijpt. Har, har, har!

Geen opmerkingen: